UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Institutul are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicatii:

    - Knowledge Horizons - Economics
  


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 144
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare@ucdc.ro
E-mail:ucdc_cercetare@yahoo.com

CONFERINATA NATIONALA

POLITICA FISCALA A ROMANIEI
SI IMPACTUL EI ASUPRA SOCIETATII
Ediția a IV-a
17-19 MAI 2017

CONFERINTA NATIONALA
CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

26-28 APRILIE 2017
BUCURESTI, ROMANIA

CONFERINATA NATIONALA

CONJUNCTURI ȘI DIRECȚII NOI
ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Ediția a VI-a
29-31 MARTIE 2017

CONFERINATA NATIONALA

ORIZONTURI NOI, LA ÎNCEPUT DE MILENIU, ÎN CONTABILITATE ȘI AUDIT Editia I
22-24 FEBRUARIE 2017

 Instituționalizarea cercetării științifice în ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR este un proces necesar, costisitor, complex și în pas cu noile reglementări cuprinse în noua Lege a Învățământului. Acest demers continuu presupune o ancorare tematică în evoluția socio-economică a societății, cunoașterea tendințelor politice, a stării reale a resurselor de hrană, energetice, de apă potabilă și a evoluției serviciilor, ca premisă a modernizării

   În altă ordine de idei, înnoirea, inovarea devin criterii obligatorii, iar resursele umane trebuie să fie cuprinse în permanență în programe de reciclare și perfecționare.
   Universitatea Creștin㠄Dimitrie Cantemir”, alături de celelalte instituții de învățământ  superior din România, s-a înscris în spiritul prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, Legii 319/2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 230/2004.

            
   
În evoluția sa, din 1991 și până în prezent, Universitatea noastră a parcurs etape esențiale în planul cercetării științifice, al atestării sale ca unitate de cercetare, al instituționalizării activității de cercetare.
Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"