UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.
 

 

PROGRAM DE CERCETARE 2011

 

Raport de activitate 2011 - vezi aici

Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"