UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicații:

   - Knowledge Horizons - Economics
   


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 144
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare [at] ucdc . roINSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE

   Misiunea cercetarii stiintifice in Universitate este de a genera cunoastere, de a disemina si valorifica cunostintele acumulate prin studii de specialitate.

            Obiective:
   Procesul de institutionalizare a cercetarii stiintifice multidisciplinare in cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” se deruleaza printr-o strategie complexa ce cuprinde obiective anuale si de perspectiva.
   Prin calitatea si gradul inalt de competenta profesionala a coordonatorilor si membrilor colectivelor de cercetare stiintifica, institutul are o contributie deosebita la cresterea gradului de competitivitate a universitatii in ierarhia standardelor academice, la transferul si diseminarea cunostintelor de specialitate si la perfectionarea sistemului functional care sa conduca la atragerea si formarea resurselor umane, conform cerintelor pe plan national, european si mondial.

1. Regulament privind organizarea si functionare ICSM
2. Diploma de excelenta
3. Strategia cercetarii UCDC 2014-2020
4. Teme si proiecte de cercetare
         4A. Teme si proiecte de cercetare 2016-2017
         4B. Teme si proiecte de cercetare 2017-2018
5. Proiect intern de cercetare - Politica fiscala
         5.1 Politica fiscala - Proiect intern de cercetare
         5.2 Conferinta nationala - Politica fiscala 2014
         5.3 Conferinta nationala - Politica fiscala 2015
         5.4 Simpozion - Profesiuni liberale in dezvoltare 2015
         5.5 Conferinta nationala - Politica fiscala 2016
         5.6. Conferinta Nationala - POLITICA FISCALA 2017
         5.7. Conferinta Nationala - POLITICA FISCALA 2018
6. Proiect intern de cercetare - Turism
         6.1 Turism - Proiect intern de cercetare
         6.2 Conferinta nationala cu participare internationala 2015
         6.3 Conferinta nationala cu participare internationala 2016
         6.4. Conferinta Nationala cu participare internationala 2017
         6.5. Conferinta Nationala cu participare internationala 2018
7. Referenti de specialitate
         7.1 Lista referenti specialitate 2017-2018
8. Structuri de cercetare
9. Manifestari stiintifice
         9.1 Manifestari stiintifice 2015-2016
         9.2 Manifestari stiintifice 2016-2017
         9.3 Manifestari stiintifice 2017-2018
10. Parteneriate

Galerie fotoCopyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"