UCDC | Home    
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicații:

    - Orizonturi ale Cunoașterii;
    - Geo-Carpathica;
   


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 113
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare [at] ucdc . roINSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Conferinta internationala cu tema:

Conferinta internationala cu tema:

Simpozion international:

EVOLUȚII STATISTICE SEMNIFICATIVE ÎN DEZVOLTAREA SERVICIILOR (23-25 APRILIE 2012) - clik aici
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"