UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Institutul are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicatii:

    - Knowledge Horizons - Economics
  


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 144
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare@ucdc.ro
E-mail:ucdc_cercetare@yahoo.com

CONFERINTA NATIONALA
"POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ȘI
IMPACTUL ACESTEIA
ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI"

19 - 21 FEBRUARIE 2019
Editia a VI-a
Bucuresti, Romania

  

Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"