UCDC | Home    
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicații:

   - Knowledge Horizons - Economics
 


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 144
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare [at] ucdc . roINSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE

CENTRE DE CERCETARE

Anul universitar 2014-2015 vezi aici

Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"