UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.
 

 

SESIUNEA  STIINTIFICA INTERNATIONALA

CU TEMA:

„DIMENSIUNI ALE CRIZEI
SOCIETATII CONTEMPORANE”

 

Programul sesiunii - vezi aici

Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"