UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Institutul are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicatii:

    - Knowledge Horizons - Economics
  


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 144
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare@ucdc.ro
E-mail:ucdc_cercetare@yahoo.com

CONFERINTA NATIONALA
CU PARTICIPARE INTERNATIONALA
"TURISMUL - SANSA ECONOMIEI NATIONALE"
25 - 27 aprilie 2018
Editia a IV-a
Bucuresti, Romania

1. invitatie conferinta
2. program conferinta
3. nota conferinta
4. prezentare carte

CONFERINTA NATIONALA

CONJUNCTURI ȘI DIRECȚII NOI ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
26-28 MARTIE 2018
Ediția a VII-a
București, România


1. invitatie conferinta
2. program conferinta
3. nota conferinta
4. lansari carte

CONFERINTA NATIONALA
POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
Ediția a V-a
21 – 23 februarie 2018

1. invitatie conferinta
2. program conferinta
3. nota conferinta
4. lansari carte


CONFERINTA NATIONALA

ORIZONTURI NOI, LA ÎNCEPUT DE MILENIU,
ÎN CONTABILITATE ȘI AUDIT
15 - 17 NOIEMBRIE 2017
Ediția a II-a
București, România


1. invitatie conferinta
2. program conferinta
3. nota conferinta
4. lansari carte

  

Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"