HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'' , cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
d-nei MARTHA C. NUSSBAUM
Profesor universitar dr. la Universitatea din Chicago
10 septembrie 2021

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât, la propunerea d-nei Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei Prof. univ. dr. MARTHA C. NUSSBAUM, filosof şi profesor distinct de drept şi etică Ernst Freund la Departamentul de filosofie şi Facultatea de drept a Universităţii din Chicago. Evenimentul acordării titlului a avut loc în cadrul Conferinţei Internaţionale „The Rule of Law, from its Origins to the Present”. D-na Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului, a deschis ceremonia. Din cauza pandemiei de Covid, evenimentul s-a transmis prin skype, din Universitatea din Chicago. Prof. univ. dr. Marinella Turdean, Prorectorul Universităţii, a rostit Laudatio în care a prezentat personalitatea marcantă a profesorului universitar dr. MARTHA C. NUSSBAUM. Domnia Sa a studiat la Universitatea din New York, apoi a urmat cursurile de masterat la Harvard, unde şi-a finalizat şi doctoratul în filosofie, fiind prima femeie care a primit Bursa pentru Juniori a Universităţii Harvard. A predat apoi, în cadrul acestei Universităţi, filosofia şi studiul limbilor, literaturii şi culturii Greciei şi Romei antice. In 1994, s-a alăturat Universităţii din Chicago, la Facultatea de Drept, devenind profesor distinct de etica şi drept Ernst Freund. Este, de asemenea, profesor asociat al Departamentului de limbi clasice, al Divinity School şi al Departamentului de ştiinţe Politice şi, totodată, membru al Comitetului de Studii Sud Asiatice. Profesorul dr. MARTHA C. NUSSBAUM este mult apreciată pe plan internaţional pentru activitatea sa in domeniul filosofiei antice greceşti şi romane, al filosofiei feministe, filosofiei politice, filosofiei artei şi se implica energic în îndrumarea şi orienatarea studenţilor în aceste discipline. Este deţinătoarea a numeroase premii şi a peste 60 de diplome onorifice, datorită prodigioasei sale activităţi ca profesor şi ca autor a peste 450 de articole şi 21 de cărţi. MARTHA C. NUSSBAUM este membru al Academiei Americane de Artă şi ştiinţă, al Societăţii Americane de Filosofie, este Acdemician al Academiei Finlandeze şi membru corespondent al Academiei Britanice. În semn de înaltă preţuire pentru excepţionalele sale realizări pe plan ştiinţific şi didactic, Conducerea Universităţii şi întreaga comunitate academică sunt deosebit de onorate să acorde înaltul titlu de Doctor Honoris Causa d-nei Profesor univ. dr. MARTHA C. NUSSBAUM, o mare personalitate şi model de conduită universitară şi profesionalism ştiinţific.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
d-lui Profesor universitar
dr. PETER SCHLOSSER, VICE PRESEDINTE si PRORECTOR
al Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory
al Universitatii de Stat din Arizona
2 septembrie, 2021

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât, la propunerea Facultăţii de Management Turistic şi Comercial, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor universitar dr. PETER SCHLOSSER, Vice Preşedinte şi Prorector al Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory al Universităţii de Stat din Arizona, pentru prodigioasa sa activitate în domeniul ştiinţelor Pământului. D-na Prof. univ. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului Universităţii, a deschis adunarea festivă. D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Vice Preşedinte a Senatului, a prezentat documentul Laudatio, care a reflectat personalitatea acestui lider mondial, cu mare experienţă în hidrosferă şi în cauzele generate de oameni, care afectează starea naturală a planetei. Profesorul SCHLOSSER a predat geofizica, a fost şef al Departamentului de Inginerie a Pamântului şi Mediului, a fost membru fondator şi Preşedinte al Institutului Pământului şi membru al grupului de seniori ai Observatorului Pământului Lamont- Doherty. Anterior acestor funcţii, a fost profesor la Universitatea din Heidelberg şi visiting professor la Universitatea Washington-Seattle. Autorul numeroaselor lucrări ştiinţifice, cuprinse în 180 de publicaţii, prezentate în conferinţe şi în 18 proiecte, Profesorul SCHLOSSER a studiat mişcarea şi variabilitatea apei din oceane, lacuri, ape curgătoare etc, folosind substanţe cu urme antropogenice şi izotopi, drept coloranţi. A studiat, de asemenea, mişcarea aerului din oceane în atmosferă, reconstrucţia înregistrărilor paleotemperaturii prin folosirea arhivei pânzei freatice, impactul antropogenetic asupra sistemelor naturale şi sustenabilitatea dezvoltării ca disciplină universitară. Alături de colaboratorii săi, profesorul PETER SCHLOSSER, membru al Academiei Naţionale Germane de ştiinţe, membru al Asociaţiei Americane pentru Progresul ştiinţelor, membru al Uniunii Americane de Geofizică şi al Clubului Exploratorilor a susţinut faptul că ştiinţa trebuie să ofere soluţii pertinente pentru a lupta împotriva riscurilor globale sistemice, având deci o mare responsabilitate socială pentru menţinerea vieţii şi bunăstării omenirii. În semn de înaltă preţuire pentru realizările sale pe plan ştiinţific şi didactic, Conducerea universităţii şi întreaga comunitate academică sunt deosebit de onorate să acorde înaltul titlu de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor dr. PETER SCHLOSSER, a cărui activitate excepţională se desfăşoară pe planul dezvoltării sustenabile a întregii planete.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui Profesor universitar dr. CELESTINO FERNANDEZ, PROFESOR EMERITUS, VICE PREŞEDINTE PENTRU STUDII AVANSATE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ARIZONA
12 decembrie, 2019

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât, la propunerea d-nei Profesor univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor universitar dr. CELESTINO FERNANDEZ, Profesor Emeritus şi Vice Preşedinte pentru Studii Avansate şi Afaceri Internaţionale ale  Universităţii din  Arizona, pentru întreaga sa cariera academică şi activitate culturală şi socială şi realizarea unui cadru educaţional inovativ pentru viaţa academică în beneficiul populaţiei. Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului, a deschis adunarea festivă, prezentând această personalitate dinamică şi dedicată domeniului sociologic, cu o mare pasiune pentru cercetarea conceptului fericirii din punct de vedere interdisciplinar, de la filosofie la ştiinţele economice, de la religie la politică, totul din perspectivă psihologică. Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a prezentat documentul academic Laudatio, accentuând faptul că în afara preocupării importante în cariera sa de dascăl, profesorul CELESTINO FERNANDEZ a activat  susţinut şi a preluat mai multe sarcini administrative, inclusiv pe aceea de Vice Preşedinte  pentru Undergraduate Affairs, timp de 15 ani şi cea de Vice Preşedinte pentru Studii Avansate şi Afaceri Internaţionale ale Universităţii din Arizona. Domnia Sa s-a implicat în deschiderea unor şcoli pentru elevii provenind din familii  sărace ale clasei muncitoare şi a iniţiat un model financiar sustenabil pentru succesul acestor instituţii. Activitatea Sa ştiinţifică listează aproximativ 50 de articole şi capitole de cărţi publicate.  De-a lungul anilor, i s-a acordat titlul de Profesot Favorit al Universităţii din Arizona şi a devenit membru al Convocation Recognition Ceremony, precum şi al societăţii înalte pentru seniorii licenţiaţi. Acesta este profilul reprezentativ al unui adevărat dascăl care a declarat mereu şi a susţinut ideea că educaţia este „drumul spre succes”. După primirea titlului şi a Diplomei  de Doctor Honoris Causa, Profesorul Fernandez a mulţumit Conducerii Universităţuii pentru înalta onoare de acordare a titlului şi a impresionat adunarea prin cuvântul Său în care a reiterat importanţa şi valoarea educaţiei şi marile schimbări pe care aceasta le aduce în viaţa oamenilor. Prin acordarea înaltultui titlu ştiinţific de Doctor Honoris Causa unei mari personalităţi, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”este profund onorată să-şi continue tradiţia de a cultiva şi promova valorile, oferind astfel o oportunitate existenţială, social-culturală lumii educaţionale şi un model de urmat pentru tânăra generaţie.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu
 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA EXCELENŢEI SALE D-NA PROFESOR DR. KRISTIN SOBOLIK, PREŞEDINTE AD INTERIM AL UNIVERSITĂŢII MISSOURI- ST. LOUIS
7 noiembrie, 2019

Ceremonia solemnă a fost organizată pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei Profesor dr. KRISTIN SOBOLIK, Preşedinte ad Interim al Universităţii Missouri-St. Louis, personalitate remarcabilă în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice. D-na Profesor universitar dr.Corina-Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului Universităţii, a deschis evenimentul de acordare a titlului, salutând participarea d-lui Profesor dr. George T. Sipoş, Senior International Officer şi Profesor Asociat al Universităţii Missouri-St. Louis, ce activează în domeniul managementului educaţional internaţional, recrutarea şi admiterea studenţilor, strategie şi planificare, networking şi suport comunitar. D-na Profesor universitar dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a prezentat documentul academic Laudatio, evidenţiind activitatea importantă a d-nei Profesor dr. KRISTIN SOBOLIK în cadrul mai multor universităţi şi instituţii, funcţiile sale de înaltă raspundere în stabilirea fondurilor bugetare corespunzătoare, planul financiar armonizat pentru 5 ani în perioada 2018-2023, scopul şi acţiunile orientate spre succesul studenţilor, cercetare şi dezvoltare, creştere economică, prioritizarea programelor academice, investiţii şi noi programe în Cybersecurity, Tehnologia computerizată, Managementul Activităţii Sportive, Antreprenoriat, Leadership Organizaţional etc. A participat în numeroase proiecte în universităţile în care a activat, dezvoltând şi o prodigioasă carieră în cercetarea ştiinţifică, dovadă stând imensa listă de publicaţii în vaste domenii de interes ştiiţific. Profesorul KRISTIN SOBOLIK a primit premii numeroase şi a devenit membru de onoare al mai multor instituţii şi academii. D-na Profesor univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului Universităţii, a informat comunitatea universitară despre importanţa acordării acestui titlu, acum, în preajma aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea Universităţii. După primirea diplomei de Doctor Honoris Causa pe care d-na Profesor univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu a citit-o în limba latină, d-na Profesor KRISTIN SOBOLIK a adresat un cuvânt de mulţumire, afirmând că este foarte onorată  de primirea acestui titlu. A fost prezentat un film publicitar al Universităţii Missouri-St. Louis. Comunitatea academică a apreciat personalitatea d-nei Profesor dr. KRISTIN SOBOLIK şi activitatea susţinută a Domniei Sale în domeniul educaţional, acordîndu-i, cu mare respect şi bucurie, titlul de Doctor Honoris Causa şi felicitând-o pentru excepţionala contribuţie la sprijinirea rolului internaţionalizării academice şi cooperării pe baza cunoaşterii, fiind astfel pe deplin onorată de prezenţa d-nei Profesor în rândul laureaţilor Doctor Honoris Causa ai Universităţii.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu
 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui Profesor universitar dr. XIAOTIAN ZHANG, Vice Preşedinte Asociat al Universităţii din Shanghai
2 octombrie, 2019

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât, la propunerea d-nei Profesor universitar dr. Corina Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor universitar dr. XIAOTIAN ZHANG, Vice Preşedinte Asociat al Universităţii din Shanghai, personalitate prestigioasă în domeniul consolidării cooperării euro-asiatice în sfera educaţională internaţională. Ca urmare, pe 2 octombrie 2019, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în cadrul unei şedinţe solemne, a conferit înaltul titlu d-lui Profesor universitar dr. XIAOTIAN ZHANG. D-na Profesor universitar dr. Corina Adriana Dumitrescu a deschis adunarea festivă la care au participat personalităţi din mediul academic si de afaceri  China – România, arătând că este o mare onoare de a-l avea ca oaspete pe Profesorul universitar dr. ZHANG. D-na Profesor universitar dr. Marija Liisa Tenhunen, Vice Preşedintă a Senatului UCDC, cadru didactic cu o deosebită activitate la Universitatea din Shanghai, a adresat cuvinte de mare apreciere a oaspetelui, menţionând remarcabilele realizări ale Domniei Sale pe planul internaţionalizării în domeniul educaţional. După prezentarea Hotărârii Senatului, Rectorul Universităţii, d-na Profesor universitar dr. Cristiana Cristureanu, a prezentat Laudatio, arătând prodigioasa activitate a Profesorului Zhang în cadrul mai multor academii şi institute internaţionale, funcţiile de mare responsabilitate pe care acesta le-a onorat în Belarus, Estonia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Kazakhstan, capacitatea sa antreprenorială soldată cu fondarea mai multor companii internaţionale şi a Grupului Baltic-China din Europa, cea mai mare comunitate de afaceri din China în Statele Baltice. De asemenea, a fost prezentată activitatea ştiinţifică a Profesorului dr. ZHANG, ce cuprinde un impresionant număr de articole, lucrări publicate, participări şi conferenţieri la evenimente de înalt nivel ştiinţific din Europa, Asia şi America de Nord. Profesorul ZHANG a participat efectiv la realizarea a peste zece proiecte interne şi internaţionale în vasta sa activitate  pe plan educaţional şi managerial internaţional, în care a  reiterat, permanent, importanţa majoră a rolului cunoaşterii. D-na Preşedintă a Senatului a informat comunitatea universităţii despre semnarea  unui  Memorandum de Colaborare cu Universitatea din Shanghai, în cadrul realizării unui program de Master Degree. Profesorul ZHANG a mulţumit pentru acordarea înaltului titlu şi a subliniat importanţa colaborării internaţionale prin educaţie, tinerii având un rol deosebit în  crearea unei vieţi mai bune, pline de  armonie şi respect în lume.
Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea şi implicarea d-lui Profesor universitar dr. XIAOTIAN ZHANG pe planul educaţional, acordându-i, cu respect şi bucurie, titlul de Doctor Honoris Causa şi felicitându-l pentru excepţionala Sa contribuţie la susţinerea rolului internaţionalizării şi cooperării academice prin cunoaştere.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui PROFESOR DOCTOR FERNANDO LEON GARCIA, PREŞEDINTE AL UNIVERSITĂŢII CETYS, BAJA CALIFORNIA, MEXIC
12 august, 2019

Întrunită în şedinţă solemnă, comunitatea academică a Universităţii a acordat titlul de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor dr. FERNANDO LEON GARCIA, Preşedinte al Universităţii CETYS, Baja California, Mexic şi Preşedinte al prestigioasei Asociaţii Internaţionale a Preşedinţilor de Universităţi. D-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, Preşedinta Senatului Universităţii, a prezidat evenimentul de decernare a înaltului titlu, remarcând, în discursul său, semnarea Acordului de colaborare dintre Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi  Universitatea CETYS, document semnat de Prof. univ. dr. Momcilo Luburici, Preşedintele Universităţii şi Prof. dr. Fernando Leon Garcia. D-na Rector Prof. dr. Cristiana Cristureanu a prezentat Laudatio, subliniind meritele excepţionale ale Prof. Garcia. Personalitatea academică puternică a Prof. Garcia s-a conturat de-a lungul carierei sale deosebite, care a început prin studii în domeniul ingineresc, s-a completat cu un masterat în sistemul educaţional şi s-a finalizat în 1980, prin obţinerea titlului de doctor. Ca membru al Consiliului American de Educaţie, deţine o semnificativă experienţă în domeniul sistemelor de educaţie private şi publice americane şi mexicane, în universităţi din cadrul reţelei internaţionale ale celor două Americi, din Europa, Asia şi din regiunea Pacificului. Domnia Sa  urmăreşte cu atenţie calitatea brand-ului City University, implementând programe în cele 100 de facultăţi cu programe cu frecvenţă şi în peste 1.200 de facultăţi cu sistem online, planificând strategia instituţională şi facilitând operaţionalizarea modelelor academice, armonizând standardele curriculare şi articulându-le cu cerinţele din ţarile cu economii în dezvoltare. Profesorul Garcia a avut un aport considerabil în crearea Consiliului pentru Afaceri Academice, care monitorizează calitatea sistemului educaţional în numeroase ţări, a integrat City University în reţeaua de parteneriat internaţional, a sprijinit crearea Asociaţiei de Studenţi City University-China şi a maximizat poziţia City University în organizaţii educaţionale de prestigiu (IAU, UNESCO, IAUP etc). A contribuit esenţial la atestarea de programe şi la crearea de diplome duble în domeniile Business Administration, International Business, MBA. A publicat lucrări de importanţă majoră pentru domeniul educaţiei, în funcţia de Consilier coordonator de programe universitare. Este deţinătorul a numeroase premii şi distincţii oferite de diverse universităţi internaţionale.
Ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa a fost onorată de prezenţa a numeroase personalităţi din mediile  academic şi de business, precum şi de membri ai ambasadelor şi diplomaţi.
Cu acesată ocazie, a fost inaugurat amfiteatrul Dimitrie Cantemir.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu


 

 

UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui PROFESOR DR. CHEN WENSHEN, PRESEDINTE AL COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA
19 octombrie, 2018

Senatul Universitatii a acordat titlul de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor dr. CHEN WENSHEN, Presedinte al Communication University of China, remarcabil cadru universitar si reputat expert în Digital Media si în tehnologia de resort, promotor al sistemului si standardului de înalta calitate în invatamântul academic în acest domeniu. D-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, Presedinta Senatului Universitatii, a deschis evenimentul de decernare a înaltului titlu, aratând ca parteneriatul dintre Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” si Communication University din China dateaza din anul 2012, fiind initiat cu ocazia primei conferinte interculturale gazduite de U.C.”D.C”. D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universitatii, a prezentat Laudatio, subliniind meritele exceptionale ale Profesorului dr. CHEN WENSHEN, detinatorul unui doctorat în politica internationala, profesor la Universitatea din Peking, apoi reprezentant al departamentului de educatie al Consulatului General al Chinei la Toronto, ulterior Vice Consul si Consul. Din anul 2000, a activat în domeniul de dezvoltare economica si tehnologica în Consiliul Universitatii din Beijing, devenind ulterior Presedinte. Apoi a devenit Consilier al Ministrului Educatiei la Ambasada Chinei din Canada, iar în 2012 a fost nominalizat Presedinte al Consiliului Universitatii de Comunicare (CUC) din China. Cu numeroasele functii în China si pe plan international, cu premiile decernate pentru activitatea de cercetare si de initiere a unor cursuri si proiecte la catedrele de specialitate ale Universitatii, Profesorul dr. CHEN WENSHEN este apreciat ca o personalitate marcanta in domeniul Digital Media Animation, cu un spirit managerial de exceptie si cu o contributie de mare importanta în dezvoltarea proiectelor internationale ale Universitatii de Comunicare. D-na Presedinte a citi in latina diploma de Doctor Honoris Causa si a înmânat-o laureatului. Profesorul dr. CHEN WENSHEN a aratat faptul ca a fost impresionat de primirea atât de calda oferita de conducerea Universitatii si a subliniat ca evenimentul a deschis o noua pagina în dezvoltarea cooperarii dintre cele doua universitati, pentru noi schimburi si proiecte academice în educatie si cercetare, în cadrul general al relatiilor dintre China si România. Comunitatea academica a Universitatii a apreciat personalitatea, contributia stiintifica si participarea efectiva a Profesorului dr. CHEN WENSHEN si a fost extrem de onorata de prezenta Domniei Sale în rândul laureatilor Doctor Honoris Causa ai U.C.”D.C”

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui Profesor universitar dr. Mortimer Newlin Stead SELLERS, Regents al Universităţii System of Maryland, Director al Centrului pentru Drept Internaţional şi Comparativ şi Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială.
18 mai 2018

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor universitar dr. Mortimer Newlin Stead SELLERS, personalitate prestigioasă, remarcabil cadru universitar şi reputat cercetător prin natura pluridisciplinară şi complexă a activităţii sale ştiinţifice care s-a extins de la istoria dreptului la filosofia dreptului, cu accent pe dreptul internaţional, dreptul constituţional, dreptul comparativ.
Ca urmare, pe 18 mai 2018, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în şedinţa solemnă ce a avut loc în cadrul Conferinţei Internaţionale „Filosofia dreptului de la iluminism la contemporaneitate”, a conferit înaltul titlu d-lui Profesor universitar dr. Mortimer Newlin Stead SELLERS, Regents al Universităţii System of Maryland, Director al Centrului pentru Drept Internaţional şi Comparativ şi Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială.
D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat contribuţia excepţională a d-lui Profesor universitar dr. Mortimer Newlin Stead SELLERS,  personalitate proeminentă în domeniul de drept internaţional şi comparativ, absolvent „Summa cum Laude” al Colegiului Harvard, al Harvard Law School, al University College of Oxford, bursier al Fundaţiilor Rhodes şi Frank Knox, deţinător al titlului de doctor în Literae Humaniores. După încheierea studiilor universitare, în anul 1989, a debutat în cariera didactică la Facultatea de drept a Universităţii din Baltimore, apoi ca „visiting professor” la prestigioase universităţi din S.U.A şi din Europa, precum şi la Academia de Drept Internaţional de la Haga. Din anul 2003, d-l Sellers deţine titlul de „Regents Professor”, cea mai înaltă treaptă academică în cadrul Universităţii System of Maryland. Domnia Sa este recunoscut ca o personalitate ştiinţifică de prim rang în rândul juriştilor din sfera politicii internaţionale, promovând revigorarea concepţiilor despre republicanism, studiind şi scriind despre antecedentele istorice şi legătura ideologică între Revoluţia Franceză şi Revoluţia Americană. A contribuit la creşterea rolului filosofiei şi a educaţiei juridice în schimbările politice şi sociale pe plan mondial. A participat activ la dezvoltarea instituţiilor juridice post-comuniste şi post-autoritare din Europa, Asia şi America de Sud. Profesorul SELLERS este autorul unui număr impresionant de lucrări ştiinţifice, cu impact evident asupre teoriei dreptului internaţional şi al dreptului comparat. Printre alte iniţiative, a subliniat importanţa promovării cooperării internaţionale pentru o justiţie mondială, prin intermediul Consorţiului European-American pentru Educaţie Juridică (EACLE), activând în cadrul Proiectului pentru Administraţia Justiţiei Brazilia-SUA şi în Asociaţia Internaţională de Lege Comparativă. Este Preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială (IVR).
Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu.
Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea, contribuţia şi implicarea d-lui Profesor universitar dr. Mortimer Newlin Stead SELLERS în domeniul teoriei dreptului internaţional, al filosofiei sociale, al dreptului comparat şi în cadrul creşterii importanţei educaţiei juridice în schimbările politice şi sociale pe plan mondial.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
d-lui Timothy Lee WALBERG, Membru al Congresului American,
Preşedinte al Comisiei pentru Educaţie şi Forţă de Muncă

     

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de  Doctor Honoris Causad-lui Timothy Lee WALBERG, personalitate prestigioasă, profund implicată în îmbunătăţirea  condiţiei umane şi în progresul umanităţii prin încurajarea muncii creative.
      Ca urmare, pe 31mai 2016, la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în cadrul şedinţei solemne, a avut  loc ceremonia conferirii înaltului titlu d-lui d-lui Timothy Lee WALBERG, Membru al Congresului American, Preşedinte al Comisiei pentru Educaţie şi Forţă de Muncă.
     D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat contribuţia d-lui Timothy Lee WALBERG, personalitate proeminentă în domeniul politicii, al culturii şi al religiei. Apărător al dreptului la viaţă şi la educaţie al copiilor, militant pentru apărarea familiei, a devenit candidat pentru un loc în Autoritatea legislativă a statului Michigan, câştigând alegerile din 1993 şi activând, în  calitate de membru, până în anul 1999. Eforturile sale au fost în direcţia realizării unor proiecte de dezvoltare instituţională pentru educaţie şi pentru implementarea conceptului de responsabilitate socială şi comunitară. În 2006, apoi, în anul 2010, a participat şi a câştigat alegerile pentru Congresul American, din partea Partidului Republican. În această funcţie, a considerat ca datorie morală încurajarea muncii creative, reducerea cheltuielilor şi sprijinirea familiilor din Michigan, creşterea capacităţii productive şi energetice a Americii. De asemenea, s-a implicat în respectarea Constituţiei în legătură cu protecţia tinerelor femei împotriva exploatării şi traficării acestora, pentru dreptul la educaţie, micşorarea impozitelor şi plafonarea taxelor, având, ca scop, o iniţiativă legislativă.  
Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu.
    Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea şi implicarea d-lui Timothy Lee WALBERG la relevarea importanţei educaţiei pentru progresul umanităţii precum şi realizările Domniei Sale pe plan  economic, social şi politic.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

Galerie foto

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. MUSTAFA AYDIN,
PREŞEDINTE AL EURAS,
PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII AYDIN DIN ISTANBUL

     

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de  Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Mustafa Aydin pentru întreaga sa activitate academică, pentru realizarea unui cadru educaţional inovativ de schimburi academice în spaţiul euro-asiatic şi internaţional.
      Ca urmare, joi, 5 mai, 2016, la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în cadrul şedinţei solemne din Aula Magna a Universităţii, a avut  loc ceremonia conferirii înaltului titlu de Doctor Honoris Causa d-lui Prof. univ. dr. Mustafa Aydin, preşedinte al Euras, preşedintele Universităţii Aydin din Istanbul.
     D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat contribuţia academică a Prof. univ. dr. Mustafa Aydin în domeniul literaturii şi al analizei politice zonale, contribuţia socio-educaţională prin BIL Holding, din perioada 1994-2006, prin creearea infrastructurii necesare pentru instituţiile învăţământului superior, preocupându-se atât de baza materială  pentru noi sedii, cât şi de cadrul educaţional şi de diseminare a informaţiilor academice prin publicaţii, tipărituri, bază de date pentru învăţământul superior etc. Eforturile sale au fost recunoscute prin premii acordate de înalte foruri interne de stat şi internaţionale, de asociaţii, de organizaţii mondiale, fiind unul dintre cele mai cunoscute personalităţi din zona euro-asiatică.
Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu.
    Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea şi implicarea Prof. univ. dr. Mustafa Aydin în dezvoltarea învăţământului superior, precum şi în promovarea în continuare a unei cooperări responsabile şi benefice între cele două universităţi şi  în spaţiul euro-asiatic.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

Galerie foto

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
PROF. UNIV. DR. RICHARD SWINBURNE,
PROFESOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII DIN OXFORD,
MEMBRU AL ACADEMIEI BRITANICE

     Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de  Doctor Honoris Causa Prof.univ.dr. Richard Swinburne pentru întrega sa activitate, pentru opera sa filosofico-teologică amplă şi cuprinzătoare.
      Astfel, joi, 31 martie, 2016, la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în cadrul şedinţei solemne din Aula Magna a Universităţii, a avut  loc ceremonia conferirii înaltului titlu d-lui Prof. univ. dr. Richard Swinburne, Profesor Emeritus al Universităţii din Oxford, Membru al Academiei Britanice.
     D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat rodnicele contribuţii ale Prof. univ. dr. Richard Swinburne, dialogul ditre teologie, ştiinţă şi cultură, recunoscute prin titluri şi distincţii acordate de foruri academice internationale. Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu.
    Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea şi implicarea Prof. Richard Swinburne în învăţământul superior filosofico-teologic britanic, în promovarea responsabilităţii şi onestităţii relaţiilor interreligioase.
     În aceeaşi zi, a avut loc o masă rotundă pe tema „Why believe there is a Good”, titlul uneia dintre lucrările Prof. Swinburne, la care au participat, alături de  Prof. Richard Swinburne, cadre didactice şi cercetători din mai multe universităţi din ţară.

Preşedintele Senatului,
          Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

Galerie foto

DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA PREAFERICIRII SALE, PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL

În deschiderea evenimentului, Patriarhul României a fost întâmpinat de d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, Preşedintele Senatului Universităţii, de d-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rector şi de membri ai Senatului. În cadrul lăcaşului de cult al Universităţii, Preafericitul Părintele Patriarh a rostit rugăciuni pentru victimele atentatului din ziua de 22 martie 2016 şi  a adresat un mesaj de compasiune şi solidaritate cu poporul belgian. Patriarhul României a vorbit despre importanţa capelei universităţii pentru cadrele didactice şi pentru studenţi.
"Vă felicităm pentru acest spaţiu frumos, sacru, binecuvântat care adună în rugăciune şi îndeamnă la fapte bune pe toţi profesorii, ostenitorii Universităţii, dar şi pe toţi studenţii şi studentele care studiază în această universitate", a spus Preafericirea Sa.
Ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa s-a desfăşurat în Aula Magna a Universităţii şi a fost deschisă de d-l Prof. univ. dr. Momcilo Luburici, Preşedintele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir". Moderatorul evenimentului a fost d-na Prorector Georgeta Ilie, Hotărârea Senatului Universităţii a fost citită de d-na Prof. univ. dr. Valentina Zaharia, Vicepreşedinte a Senatului, iar d-na Rector,  Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, a dat  citire Laudatio. A urmat înmânarea însemnelor de Doctor Honoris Causa Preafericirii Sale.
La finalul ceremoniei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a prezentat o amplă prelegere despre opera lui Dimitrie Cantemir şi a oferit mai multe daruri Universităţii.

Preşedintele Senatului,
          Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

Galerie foto

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui REVEREND DUDLEY CORWIN ROSE, DECAN ASOCIAT LA HARVARD UNIVERSITY DIVINITY SCHOOL
19 NOIEMBRIE, 2015

Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Reverend Dudley Corwin ROSE, remarcabil cadru universitar şi reputat cercetător prin natura pluridisciplinară şi complexă a activităţii sale ştiinţifice care s-a extins de la domeniul filosofiei, la cel al  teologiei şi  la studii privind teoriile de interacţiune umană şi leadership.
D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat contribuţia excepţională a d-lui Reverend Dudley Corwin ROSE la promovarea libertăţii şi toleranţei religioase. Reverendul ROSE a obţinut titlul de Master of Divinity la Universitatea Harvard, câştigând Premiul Thayer pentru cel mai strălucit absolvent al promoţiei sale, apoi premiul Hopkins Share. A fost pastor, dar şi profesor şi decan la Universitatea Harvard. Prin activitatea şi  studiile  sale, a realizat o restructurare completa a programului de Master of Divinity pentru sprijinirea libertăţii şi diversităţii religioase. A fost preşedinte al coordonatorilor de proiecte de Teologie Aplicata şi al Comitetului director al Association for Theological Field Education. Este actualmente preşedinte al Comitetului de Master of Divinity, membru în Comitetul Executiv pentru Programe Academice, în Comisia Universitară pentru Academic Computing şi în Consiliul de Administraţie al Universităţii Harvard. A fost membru in Board of Trustees al renumitului Theological Institute din Boston. Cursurile sale academice şi numeroasele lucrări de cercetare ştiinţifică, precum şi diversele conferinţe internaţionale la care a participat pe tema Bonhoeffer au demonstrat un interes deosebit şi au făcut auzită vocea Reverendului ROSE pentru libertate religioasă. Prieten al României şi al bisericilor creştine din România, Reverendul ROSE a facilitat şi aprobat afilierea cu Harvard Divinity School a primei instituţii creştine ortodoxe, care a primit titulatura de Institute for Peace Studies in Eastern Christianity. Reverendul ROSE este apreciat ca o personalitate marcantă cu un spirit creştin de necontestat, o diplomaţie rafinată, jovialitate, generozitate, o rară modestie şi o loialitate de neegalat.           
Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu.    
Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea, contribuţia şi implicarea d-lui Reverend Dudley Corwin ROSE şi a fost onorată de prezenţa Domniei Sale în rândul laureaţilor Doctor Honoris Causa ai  UCDC..
Preşedintele Senatului,       
Prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui Profesor universitar dr. d.h.c. Günter STOCK
PREŞEDINTE al ACADEMIEI de ŞTIINŢE
BRANDENBURG din BERLIN
6 octombrie, 2014


Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Profesor universitar dr. d.h.c. Günter STOCK, personalitate prestigioasă recunoscută în lumea medicală internaţională, remarcabil cadru universitar şi reputat cercetător prin natura pluridisciplinară, complexă şi vastă a activităţii sale ştiinţifice, educaţionale şi culturale pe plan european şi mondial, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Brandenburg  din Berlin. Doamna Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio, care a evidenţiat contribuţia excepţională a d-lui prof. Günter STOCK în domeniul cercetării şi învăţământului academic.. Absolvent al Universităţii Ruprecht-Karl din Heidelberg, una dintre cele mai vechi din Europa, a primit titlul de doctor şi, după incheierea unui stagiu de cercetare la Universitatea din Göteborg, a devenit doctor docent. Prof. Günter STOCK şi-a continuat activitatea în cadrul Universităţii din Berlin, în domeniul fiziologiei, iar în 1995 a devenit membru al Academiei de Ştiinţe din Brandenburg, numit Preşedinte al acestei prestigioase instituţii în 2006. Activitatea sa laborioasă s-a concretizat în numeroase articole şi volume publicate, îndemnând către promovarea excelenţei în cercetare, către valorificarea moştenirii culturale şi către o strategie bazată pe un dialog larg între lumea ştiinţifică şi membrii societăţii. Este deţinătorul a numeroase titluri de DHC al multor universităţi, al Ordinului Crucea de Merit clasa I al Republicii Federale Germane, al Meritului Land-ului Berlin şi al Ordinului Marii Cruci de Merit al Republicii Federale Germane, în 2012. Profesorul STOCK promovează importantul proiect "Academie şi Şcoală”, care urmăreşte orientarea tinerilor către ştiinţă, organizând conferinţe, acordând premii şi susţinând activitatea ştiinţifică a tinerilor în cadrul Academiei de Vară a Academiei din Berlin.    
Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Preşedintele Senatului Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu. Ca urmare, pe 6 octombrie 2014, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în şedinţa solemnă ce a avut loc în Aula Magna a acordat înaltul titlu de Doctor Honoris Causa eminentului Prof. univ. dr. d.h.c Günter STOCK.                                  
Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea, contribuţia şi implicarea d-lui Profesor universitar dr. d.h.c Günter STOCK în domeniul  cercetării şi învăţământului universitar pluridisciplinar şi s-a considerat onorată de prezenta eminentului Profesor şi de acordarea titlului. Profesorul STOCK s-a implicat cu entuziasm la organizarea ceremoniei cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la primirea calităţii de membru al Academiei de Ştiinţe Brandenburg din Berlin de către Prinţul şi filosoful Dimitrie Cantemir, patronul spiritual al universităţii noastre.
Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Corina -Adriana Dumitrescu

 

UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOMNUL GJORGE IVANOV
PRESEDINTELE REPUBLICII MACEDONIA
AFLAT IN VIZITA OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

     

     Excelenta Sa, dl. GJORGE IVANOV, Presedintele Republicii Macedonia, aflat in vizita oficiala in Romania, joi 06 OCTOMBRIE 2011, a primit titlul de Doctor Honoris Causa oferit de  Universitatea Creştina ”Dimitrie Cantemir”. Ceremonia de inmanare a titlului a avut loc in Aula Magna a  universitaunde au participat oficialitati ale Republicii Macedonia, personalitati ale diplomatiei, ale vietii culturale romanesti, politicieni, cadre didactice ale universitatii, studenti si masteranzi. 
     Ceremonia a fost deschisă de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedintele Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, care a dat citire Hotărârii Senatului Universitătii prin care se acordă Excelentei Sale, domnul Gjorge Ivanov, Preşedintele Republicii Macedonia, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”.
     S-a rostit Laudatio, iar doamna prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, Rector al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, a dat citire în limba latină diplomei de Doctor Honoris Causa.
În discursul sau de raspuns , Preşedintele Gjorge Ivanov a  apreciat  conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, ca un  extraordinar gest de prietenie faţă de Excelenţa Sa, de lumea academica si faţă de ţara prietenă – Republica Macedonia.
     Arătând că prietenia dintre România şi Macedonia are o istorie îndelungată, Preşedintele Gjorge Ivanov s-a referit în continuare la legăturile culturale, ştiinţifice şi academice dintre cele două ţări. Presedintele Gjorge Ivanov si-a incheiat cuvantarea spunand ca “… astazi, mai mult decat in trecut, zonei Balcanilor le este necesara europenizarea si disparitia tuturor granitelor care inca impiedica sa fie parte a ceea ce vizionarii numeau Europa, casa noastra comuna”.

Galerie foto:

 

UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOAMNA ANDROULLA VASSILIOU

     

     Doctor Honoris Causa Excelentei sale, doamna Androulla Vassiliou, comisar european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret Pe data de 26 noiembrie 2010, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, institutie de învatamânt superior la baza careia sta o traditie de doua decenii si care prin prestigiul sau academic a devenit renumita în comunitatea universitara interna si internationala, a acordat titlul de Doctor Honoris Causa Excelentei sale, doamna Androulla Vassiliou, comisar european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret. Ceremonia de înmânare a titlului a avut loc în Aula Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", unde au participat oficialitati, personalitati ale diplomatiei si vietii culturale românesti, politicieni, rectori ai unor universitati de stat si particulare din România, cadre didactice ale universitatii, studenti si masteranzi. Festivitatea a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a adresat un cuvânt de bun venit Excelentei sale, doamna comisar european Androulla Vassiliou, precum si celorlalti oaspeti. S-a rostit Laudatio, iar rectorul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, a dat citire în limba latina diplomei de Doctor Honoris Causa înmânata Excelentei Sale, doamna Androulla Vassiliou, comisar european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret. În discursul sau de multumire, adresat Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Excelenta Sa, doamna Androulla Vassiliou, a subliniat rolul crucial pe care îl are educatia în pregatirea pentru viitor. Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unei personalitati europene de nivelul Excelentei Sale doamna comisar european Androulla Vassiliou, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" gaseste prilejul omagierii unui om, a unei personalitati, a unor principii si valori autentice si durabile.

Galerie foto:

 

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOMNUL BORIS TADICI
PRESEDINTELE REPUBLICII SERBIA

    VINERI, 27 MARTIE 2009, la sedinta solemna din Aula Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a avut loc ceremonia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Excelentei Sale, dl. Boris Tadic, Presedintele Republicii Serbia, aflat în vizita în România.
    Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a dat citire Hotarârii Senatului Universitatii prin care se acorda Excelentei Sale, domnul Boris Tadic, Presedintele Republicii Serbia, titlul de Doctor Honoris al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir".
    S-a rostit Laudatio, iar doamna prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, Rector al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", a dat citire în limba latina diplomei de Doctor Honoris Causa.
    În discursul sau de multumire, adresat Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Presedintele Boris Tadic a apreciat conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" ca un extraordinar gest de prietenie fata de Excelenta Sa lumea academica, fata de tara prietena - Serbia.
    Aratând ca prietenia dintre România si Serbia are o istorie îndelungata, Presedintele Boris Tadic s-a referit în continuare la legaturile culturale, stiintifice si academice dintre cele doua tari.
    Presedintele Boris Tadic si-a încheiat cuvântarea subliniind necesitatea intensificarii colaborarii dintre universitatile noastre si mediul academic.

 


 

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE DOMNUL VÁCLAV KLAUS
PRESEDINTELE REPUBLICII CEHE


    

JOI, 11 NOIEMBRIE 2008, la sedinta solemna din Aula Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a avut loc ceremonia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Excelentei Sale, dl. Václav Klaus, Presedintele Republicii Cehe, aflat în vizita în România.
    Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a dat citire Hotarârii Senatului Universitatii prin care se acorda Excelentei Sale, domnul Václav Klaus, Presedintele Republicii Cehe, titlul de Doctor Honoris al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir".
    S-a rostit Laudatio, iar doamna prof. univ. dr. Corina Dumitrescu, Rector al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", a dat citire în limba latina diplomei de Doctor Honoris Causa.
    În discursul sau de multumire, adresat Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Presedintele Václav Klaus a apreciat desemnarea Excelentei Sale ca Doctor Honoris al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" ca un gest extraordinar de prietenie fata de Excelenta Sa, lumea academica, fata de tara prietena - Cehia.
    Adresându-se numeroasei asistente, compusa din reprezentanti ai corpului diplomatic, oameni de cultura, politicieni, cadre didactice universitare, studenti si masteranzi, Excelenta Sa a facut o serie de aprecieri valoroase privind situatia economica actuala, indicând solutii viabile si aratând rolul tarii sale, care de la 1 ianuarie 2009 va prelua Presedintia Uniunii Europene.
    De asemenea s-a referit si la problema încalzirii globale.
    Ideile si solutiile preconizate de domnul Václav Klaus Presedintele Cehiei sunt continute într-o carte recent aparuta si care va fi lansata de Excelenta Sa la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" cu ocazia unei alte vizite în România.

 


 

COMISARUL EUROPEAN PENTRU EDUCATIE,
ÎNVATAMÂNT, CULTURA SI TINERET, DOMNUL JÁN FIGEL'
DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITATII CRESTINE "DIMITRIE CANTEMIR"

   

Vineri, 14 martie 2008, în Aula Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a avut loc ceremonia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Comisarului European pentru Educatie, Învatamânt, Cultura si Tineret, Domnul Ján Figel'.
   Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a dat citire Hotarârii Senatului Universitatii prin care i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii, Comisarului European pentru Educatie, Învatamânt, Cultura si Tineret, dl. Ján Figel' si a adresat cuvântul de bun venit oaspetilor, reprezentantilor ambasadelor, profesorilor, studentilor si masteranzilor universitatii.
   S-a rostit Laudatio, iar Rectorul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir, prof. univ. dr. Corina Dumitrescu a prezentat în limba latina diploma de Doctor Honoris Causa.
   În discursul sau de multumire, adresat Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Comisarul Figel' a subliniat ca educatia si învatamântul sunt cruciale pentru viitorul Uniunii Europene; iar comunicarea, creativitatea, toleranta, corectitudinea si spiritul de echipa, sunt factori ai maturitatii civice pe care nu oboseste sa-i promoveze în portofoliul Domniei Sale.
   Pe parcursul vizitei sale la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", comisarul european, domnul Ján Figel' a participat la o dezbatere pe problemele actuale ale învatamântului din România si la o întrevedere împreuna cu rectori, reprezentanti ai sindicatelor din învatamânt, ai organizatiilor de parinti, ai organizatiilor studentesti, profesori si studenti.

 


 

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"
A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
EXCELENTEI SALE, DL. ABDULLAH GÜL, PRESEDINTELE REPUBLICII TURCIA,
AFLAT IN VIZITA OFICIALA IN ROMANIA.

 

   Excelenta Sa, dl ABDULLAH GÜL, Presedintele Republicii Turcia, aflat în vizita oficiala în România luni, 3 martie, a primit titlul de Doctor Honoris Causa oferit de Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir". Ceremonia de înmânare a titlului a avut loc in Aula Magna a universitatii, unde au participat oficialitati ale Republicii Turcia, personalitati ale diplomatiei, ale vietii culturale românesti, politicieni, cadre didactice ale universitatii, studenti si masteranzi.
Festivitatea a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a adresat un cuvânt de bun venit Presedintelui Abdullah Gül, precum si celorlalti oaspeti.
   S-a rostit Laudatio, iar rectorul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", prof. univ. dr. Corina Dumitrescu a dat citire în limba latina diplomei de Doctor Honoris Causa înmânata Excelentei Sale, dl. Abdullah Gül, Presedintele Republicii Turcia.
   În discursul sau de multumire, adresat Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", Presedintele Gül a subliniat importanta pe care o au, în viziunea Domniei Sale bunele relatii dintre Turcia si România, în toate domeniile de activitate, având în vedere ca împartatim o istorie, zona geografica si culturala comuna, plus interesele si obiectivele care ne leaga, în ultimii patru ani, ca aliati, sub umbrela NATO: "Am convingerea ca fiecare pas pe care îl facem catre viitor, într-un cadru de solidaritate si colaborare, va contribui nu numai la interesul reciproc al Turciei si României, dar în acelasi timp si la stabilitatea si pacea zonei ale carei componente suntem."
   Cu aceasta ocazie a fost lansata si expozitia fotografica intitulata "Sa traim împreuna sub cerul liber" realizata cu sprijinul Directiei Generale a Arhivelor Statului de la Ankara.
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", institutie de învatamânt superior la baza careia sta o traditie de aproape doua decenii si care prin prestigiul sau academic a devenit renumita în comunitatea universitara interna si internationala, a cunoscut un moment memorabil, exceptional prin semnificatiile sale, omagiind un Om, o personalitate, o tara, o cultura, principii si valori autentice si durabile, prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unei personalitati politice si academice de nivelul Dlui. Abdullah Gül, Presedintele Republicii Turcia.


 

PRESEDINTELE KAZAHSTANULUI NURSULTAN ABISHULY NAZARBAYEV
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITATII CRESTINE DIMITRIE CANTEMIR

 

   Universitatea Crestina "Dimirie Cantemir" din Bucuresti, institutie de învatamânt superior, care, prin prestigiul sau academic a devenit cunoscuta si recunoscuta în comunitatea universitara interna si internationala a conferit în aceasta saptamâna titlul de Doctor Honoris Causa Presedintelui Kazahstanului Nursultan Äbishuly Nazarbayev aflat într-o vizita oficiala în România. Sedinta solemna a decernarii titlului a avut loc în Aula Magna a universitatii în prezenta a numeroase personalitat ale diplomatiei, profesori, studenti si masteranzi.
   Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a urat bun venit domnului Nazarbayev, precum si celorlalti oaspeti. Diploma de Doctor Honoris Causa a fost înmânata de prof. univ. dr. Corina Dumitrescu rectorul Universitatii.
O tema importanta abordata de Presedintele Kazahstanului în alocutiunea sa a vizat în principal importanta dezvoltarii relatiilor dintre Republica Kazahstan si România atât în domeniul economic cât si cel cultural.
   În acest context, Domnul Nursultan Äbishuly Nazarbayev a subliniat necesitatea unei colaborari dintre universitatile din Kazahstan si Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir". Schimbul de cadre didactice si de studenti, a reprezentat un alt punct important în discursul sefului statului Kazahstan. Nu în ultimul rând presedintele Republicii Kazahstan a multumit Universitatii "Dimitrie Cantemir" pentru înalta distinctie acordata exprimându-si totodata aprecierea pentru interesul pe care România îl acorda tarii sale.
   Autor a numeroase carti si publicatii de specialitate Nursultan Äbishuly Nazarbayev a lansat în prezenta tuturor invitatilor prezenti la eveniment o carte apropiata sufletului sau "În inima EURASIEI". Publicatia tradusa în limba româna reflecta o reala preocupare a presedintelui Republicii Kazahstan atât pentru contemporani cât si pentru generatiile viitoare.


 

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA DOAMNEI FLORENCE BENOÎT-ROHMER, PRESEDINTE AL UNIVERSITATII ROBERT SCHUMAN DIN STRASBOURG


   La sedinta solemna din Aula Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a avut loc ceremonia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. FLORENCE BENOÎT-ROHMER, Presedinte a Universitatii Robert Schuman din Strasbourg Franta, la propunerea Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", cu acordul Senatului universitatii.
   Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Momcilo Luburici, presedintele Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a adresat un cuvânt de bun venit doamnei Presedinte Florence Benoît-Rohmer, precum si celorlalti oaspeti, personalitati culturale si politice autohtone, reprezentanti ai ambasadelor, profesorilor si studentilor universitatii.
   Dna prof. univ. dr. Corina Dumitrescu a dat citire în limba latina diplomei de Doctor Honoris Causa înmânata cu aceasta deosebita ocazie doamnei prof. univ. dr. Florence Benoît-Rohmer, Presedinte a Universitatii Robert Schuman din Strasbourg Franta.
   Pentru activitatea sa exceptionala în domeniul învatamântului juridic si al cercetarii si promovarii drepturilor omului, doamnei prof. univ. dr. Florence Benoît-Rohmer i-au fost conferite si înalte distinctii ale Tepublicii Franceze, cum ar fi Les Palmes academiques cu grad de cavaler si Legiunii de onoare.
   Activitatea sa, depusa în slujba omului, a drepturilor sale, o prezinta ca un iubitor al oamenilor si deci, un propovaduitor al valorilor europene, al valorilor crestine
Unanim recunoscuta ca înalt specialist în domeniul drepturilor omului, coordoneaza revista "L'Europe des libertes" si a site-ului de internet cu acelasi nume.
   Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" institutie de învatamânt superior la baza careia sta o traditie de aproape doua decenii si care prin prestigiul sau academic a devenit cunoscuta si recunoscuta în comunitatea universitara interna si internationala este mândra sa confere titlul de Doctor Honoris Causa doamnei presedinte Florence Benoît-Rohmer, a carei eruditie si vasta creatie stiintifica se bazeaza pe o solida si temeinica pregatire stiintifica si universitara în domenii vaste.    Doamna Florence Benoît-Rohmer a îndeplinit si îndeplineste înalte functii în ierarhia academica: între 2000-2003 este Decan a Facultatii de Drept, iar din 2005 pâna în prezent ocupa functia de Presedinte a Universitatii Franceze Robert Schuman din Strasbourg.

 


 

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" A ACORDAT TITLUL DE
DOCTOR HONORIS CAUSA MAJESTATII SALE REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI


   La sedinta solemna din cadrul Aulei Magna a Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" au participat membrii Familiei Regale, reprezentanti ai Casei Regale, personalitati culturale, personalitati politice autohtone si reprezentanti ai ambasadelor unor tari precum Germania, Austria, Franta, Serbia, Bulgaria in Romania. Ceremonia a fost deschisa de Prof.univ.dr. Momcilo Luburici, Rectorul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", care a dat citire diplomei in limba latina inmanate Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei care in cuvantarea sa a subliniat: "Universitatea Dimitrie Cantemir se poate mandri deja cu peste 15.000 de licentiati - avocati, procurori, cercetatori, manageri, istorici si alte profesii. Pentru o universitate tanara, reusita lor este o reala performanta. Iar pentru tara noastra, fondarea si evolutia Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai graitoare ale importantei initiativei particulare.
   Institutia in care ne aflam astazi este poate cel mai evident exemplu al legaturilor Romaniei cu intregul continent european, cu intreaga familie a natiunilor europene. Patronul spiritual al scolii, Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, membru al Academiei din Berlin, unul dintre marii umanisti ai epocii sale, a fost si intre primii carturari care a scris despre Europa ca despre un model de civilizatie.
   Am urmarit indeaproape si cunosc bine eforturile Universitatii Dimitrie Cantemir pentru a-si descrie drumul, pe viitor. Aceste eforturi sunt serioase si profunde. Ele au depasit numeroase prejudecati si au invins de multe ori piedicile puse, iar acum, in 2006, sunteti pe cale sa produceti o serioasa schimbare in ceea ce priveste modul in care invatamantul privat este perceput. Daca in deceniul trecut studentii si parintii lor preferau scolile de stat, considerand invatamantul privat o optiune secundara, acum lucrurile incep sa se schimbe. Universitatile private, in Europa, in America si peste tot in lume sunt prima optiune pentru invatamantul de cea mai buna calitate, iar exemplul pe care Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir il da, aseaza Romania pe acelasi drum.
   Rectorul Universitatii Dimitrie Cantemir, impreuna cu corpul profesoral, au gasit o formula fericita pentru rasplata muncii universitare, care sa redea demnitate celor care slujesc aici invatamantul superior. Acest succes se va rasfrange asupra comunitatii locale si va fi un exemplu pentru intreaga tara.

 


 

BARONESA EMMA NICHOLSON, DOCTOR HONORIS CAUSA AL
UNIVERSITATII CRESTINE "DIMITRIE CANTEMIR"

 

   Vineri, 27 ianuarie 2006, Senatul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" i-a acordat Baronesei Emma Nicholson of Winterbourne, membru al Parlamentului European titlul de Doctor Honoris Causa pentru sprijinul sustinut acordat Romaniei in procesul de aderare la Uniunea Europeana, pentru spiritul constructiv si obiectiv de care a dat dovada in calitatea sa de raportor, precum si pentru consecventa activitatii depuse in slujba recunoasterii si respectarii drepturilor omului.
   Cu aceasta ocazie, s-a decis si infiintarea Departamentului pentru Drepturile omului si valorile europene in cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", ce va fi coordonat de Baroneasa Emma Nicholson, si introducerea in planul de invatamant a unui curs avand tematica amintita.
   La ceremonia solemna care s-a desfasurat in Aula Magna a universitatii au participat cadre didactice, studenti, precum si numerosi reprezentanti ai Guvernului, Parlamentului, ai organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale cu profil cultural, stiintific, ai Bisericii.

 


 

PREA FERICITUL PARINTE TEOCTIST,
PATRIARHUL ROMÂNIEI,
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITATII NOASTRE

 

   Senatul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a decernat titlul de Doctor Honoris Causa Prea Fericitului Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
   Au fost prezenti inalti reprezentanti ai Bisericii, ai Presedintiei, ai Academiei Române, parlamentari, ministrul Educatiei si Cercetarii, prof.univ.dr. Ecaterina Andronescu, membrii Senatului universitatii, corpul profesoral, studentii si alti invitati.
   Rectorul, prof.univ.dr. Momcilo Luburici, fondatorul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", dând citire deciziei de acordare a acestui titlu, a subliniat meritele deosebite ale laureatului in educatia spiritual-crestina a tineretului român.
   Asa cum se arata in Laudatio, patriarhul României impartaseste convingerea ca unitatea Europei trebuie sa fie mai intâi o unitate spirituala. O astfel de unitate nu poate fi decât autentica si durabila.
   Evanghelia lui Isus Hristos este o baza de neinlocuit pentru unitatea crestinilor. Într-o lume a tehnologiei si informaticii, Europa isi cauta astazi resursele spirituale.
   Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist a multumit Senatului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" pentru onoarea de a fi Doctor Honoris Causa al acestei institutii de invatamânt superior si a insistat asupra legaturii dintre credinta si educatie in formarea tineretului.
   Legatura indisolubila dintre Biserica noastra crestina si Scoala dateaza din cele mai vechi timpuri. Pe aceasta linie se inscrie infiintarea si existenta Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", universitate crestina spiritual si laica prin continutul sau instructiv.

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
d-lui Profesor dr. DIDIER MAUS,

Consilier de stat, Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional


Senatul Universităţii, întrunit în şedinţă extraordinară, a hotărât acordarea titlului de  Doctor Honoris Causa d-lui Didier MAUS, personalitate prestigioasă, profesor dr. la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne, unul dintre cei mai mari profesori de drept constituţional din Europa şi din lume. 
Ca urmare, pe 30 octombrie 2008, la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în cadrul şedinţei solemne, a avut  loc ceremonia conferirii înaltului titlu Prof. dr. Didier MAUS.
 D-na Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Prorectorul cu Relaţii Internaţionale al Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio care a evidenţiat erudiţia şi vasta creaţie ştiinţifică a Profesorului dr. Didier MAUS, principalele direcţii ale activităţii ştiinţifice prestate de Excelenţa Sa, cu precădere în domeniul dreptului constituţional, ştiinţelor politice şi ştiinţelor administrative.Domnul Didier MAUS a fost însărcinat de Preşedintele Franţei să publice „Lucrările pregătitoare ale Constituţiei din 1958”, a activat ca Preşedinte de onoare al Asociaţiei de drept Constituţional din Franţa şi  ca Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional. A fost consilierul  grupului de lucru consacrat problemelor parlamentare. A fondat şi a condus Revista franceză de Drept Constituţional şi este fondatorul DEA (Diploma de studii aprofundate) în Drept public comparat al statelor europene. Domnia sa este profesor al prestigioasei École Nationale d’Administration (ENA) din Paris. Autor al numeroaselor articole, rapoarte şi conferinţe de drept constituţional, despre instituţiile politice, despre practica instituţională a celei de-a V-a Republici precum şi a multor valoroase studii de drept constituţional comparat publicate în Franţa şi în străinătate, domnul Profesor dr. Didier MAUS este unul dintre cei mai remarcabili profesori de drept ai Europei , unul dintre cei mai prestigioşi oameni de ştiinţă ai Europei. Diploma Doctor Honoris Causa a fost citită în limba latină de Rectorul Universităţii, d-na Prof. univ. dr. Corina-Adriana.Dumitrescu. 

                                                          
    Comunitatea academică a Universităţii a apreciat atât personalitatea şi implicarea d-lui Profesor dr. Didier MAUS, cât şi contribuţia sa la dezvoltarea dreptului constituţional românesc după 1989 şi la elaborarea actualei constituţii a României.

 Rector,
Prof. univ.dr. Corina-Adriana Dumitrescu

 

Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact