HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

 

 

DEPARTAMENT ID/IFR

 

Despre departament | Cadrul juridic | Plan strategic Departament ID/IFR 2021-2025 | Misiune si obiective | Plan operational Departament ID/IFR 2021-2022 | Regulament | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studii | Platforma IFR | Ghid de norme etice | Ghidul studentului IFR | Conturi studenti | Contact

 

Despre Învatamantul cu frecventa redusa- IFR

In cadrul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” infiintarea si organizarea formei de invatamant cu Frecventa Redusa (IFR) a fost stabilita prin Hotararea Senatului Universitatii nr. 617 din 24.06.2002. in conformitate cu prevederile Cartei Universitare si a legislatiei in vigoare:

  • H.G. nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea Învatamantului la Distanta si a Învatamantului cu Frecventa Redusa în institutiile de învatamant superior;
  • Legea Educatiei Nationale  Nr. 1/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
  • OM nr. 6251/11.XII.2012  pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de învatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul învatamantului superior.

Invatamantul cu frecventa redusa (IFR) reprezinta o forma integrata de învatamant universitar de licenta, avand caracteristici comune atat cu sistemul traditional, cat si cu sistemul de învatamant la distanta, se adreseaza în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învatamant al cursurilor de forma de învatamînt cu frecventa (IF). IFR este o forma flexibila de învatamant care ofera studentilor posibilitatea de a-si administra propriul proces de învatare într-un program comasat, în cadrul institutiei de învatamant organizatoare.

Potrivit OM nr. 6251 art. 4. Invatamantul cu frecventa redusa reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice caracterizata prin activitati de predare/învatare/evaluare, dedicate pregatirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atat întalnirea nemijlocita, în spatiul universitar, a studentilor/cursantilor cu cadrele didactice de predare, cat si utilizarea unor mijloace de predare/pregatire specifice  ID.

Programarea disciplinelor în planul de învatamant la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR, se face corespunzator duratei de scolarizare la învatamantul cu frecventa (IF).
Potrivit Ordinului 6251 art. 10, echivalenta între forma de IF si forma IFR, se realizeaza prin programarea în cadrul fiecarei discipline a urmatoarelor tipuri de activitati didactice:
a)  activitati de seminar (S) si de evaluare pe parcurs, cu acelasi numar de ore de seminar ca la forma de învatamant cu frecventa;
b)  activitati aplicative (L,P) - laborator, lucrari practice, proiect, practica si alte activitati fata în fata, cu acelasi numar de ore ca la forma de IF;
c)  orele de curs de la forma de învatamant cu frecventa sunt compensate prin studiu individual (SI) facilitat de resursele de învatamant specifice ID.

Astfel, prin natura sa, invatamantul cu Frecventa Redusa este o forma flexibila de învatare, care ofera studentilor posibilitatea de a opta asupra locului si timpului in care sa se instruiasca. De asemenea, invatamantul cu Frecventa Redusa ofera studentilor posibilitatea de a studia individual, la domiciliu sau la locul de munca si de a desfasura activitati de invatamant in grup in cadrul UCDC.

Universitatea, prin forma IFR, permite accesul la studii universitare, postuniversitare si de conversie profesionala oricarei persoane care doreste sa-si îmbunatateasca sau sa obtina o noua calificare profesionala în concordanta cu cerintele pietei muncii, fara a fi necesara întreruperea activitatii sale socio-profesionale.

Universitatea Crestina ”Dimitrie Cantemir”, indeplineste conditiile impuse de legislatia in vigoare si de standardele ARACIS privind modul de organizare si administrare a programelor de studii universitare de licenta si master forma de invatamant Frecventa Redusa. În prezent în urma evaluarilor periodice realizate de ARACIS, toate programele de studii de licenta si master IFR sunt acreditate. 

 


 

 

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact