HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

 

BIBLIOTECA

   Prezentare generala

            Biblioteca Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir” este o structura cultural-stiintifica, de drept privat, fara personalitate juridica, functionând ca unitate aferenta Universitatii.
            Conducerea Universitatii asigura, potrivit normelor in vigoare, baza materiala necesara activitatii de biblioteca.
            Biblioteca Universitatii este o biblioteca universitara care participa la procesul de
instruire, formare si educare, precum si la activitati de cercetare, deservind prioritar studentii, cadrele didactice si cercetatorii din universitate.
            Biblioteca este subordonata Conducerii Universitatii, reprezentând un compartiment de baza din structura functionala a Universitatii.
            Prin intreaga sa activitate, Biblioteca participa la procesul didactic, cultural-educativ, de cercetare si perfectionare, realizând in acest scop achizitii de carti, reviste, alte tipuri de documente necesare procesului de invatamânt, de cercetare, din tara si strainatate.
            Biblioteca asigura acces gratuit la colectiile sale studentilor, masteranzilor, cadrelor didactice si angajatilor Universitatii.  
             

Misiunea Bibliotecii
 
            Misiunea   principala  a   Bibliotecii   este   aceea   de   sprijinire   a   procesului   instructiv-educativ de specialitate, de cercetare  stiintifica si perfectionare continua, desfasurat in cadrul Universitatii.
             Biblioteca Universitatii coopereaza cu bibliotecile universitare din reteaua invatamântului de stat si particular in scopul indeplinirii cu maxima eficienta a misiunii asumate.
Biblioteca intretine si dezvolta relatii de cooperare si cu alte tipuri de biblioteci, organisme si institutii de profil din tara si din strainatate.
            Biblioteca coopereaza cu cercetatorii si cadrele didactice din afara Universitatii,
precum si cu cadrele didactice proprii pentru realizarea deplina a obiectivelor sale de inalta performanta academica.
              In calitate de structura a Universitatii cu scop instructiv-educativ, Biblioteca colectioneaza carti, periodice si colectii speciale, organizeaza, prelucreaza, conserva si comunica colectiile de carte, documente specifice si baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora in procesul de informare, cercetare  si educatie a studentilor, cadrelor didactice, cercetatorilor si masteranzilor Universitatii.
Aceste atributii principale sunt completate de o serie de activitati specifice cum ar fi:
a) diversificarea achizitionarii prin donatii, schimb interbibliotecar, transferuri, sponsorizari;
b) conlucrarea permanenta cu structurile superioare ale Universitatii in vederea
armonizarii ofertei cu cerinta de informatie;
c) elaborarea de strategii corelate cu strategiile facultatilor, departamentelor, pe baza carora se intocmesc planurile anuale de activitate si programele de completare a colectiilor;
d) promovarea valorilor cultural-stiintifice ale Universitatii (prezentari de carte, recenzii, manifestari cultural-stiintifice);
e) realizarea situatiilor statistice privind fluxul de utilizatori si dezvoltarea colectiilor si cerintele de informare;
f) inventarierea periodica a fondurilor conform legii in vigoare;
g) formarea utilizatorilor in domeniul regasirii informatiei in mod traditional  si
informatizat;
h) participarea la conferinte si simpozioane de specialitate;
i) cooperarea cu alte biblioteci din tara sau strainatate.
  

Fondul de carte al Bibliotecii

Biblioteca Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” dispune de un fond de carte de peste 51000 volume, respectiv 15830 titluri, in limba româna si in limbi straine, care servesc disciplinelor ce se predau la cele noua facultati, precum si la programele de master. Domeniile sunt variate:

 • economie (incluzând management, finante, banci, contabilitate, relatii economice internationale, marketing etc.: 9130 volume (1940 titluri);
 • drept: 10435 volume (2335 titluri);
 • limbi si literaturi straine (inclusiv limba si literatura româna): 10410 volume (3840 titluri);
 • istorie, arheologie, geografie: 5134 volume (2810 titluri);
 • stiinte politice: 4350 volume (1430 titluri);
 • filosofie, psihologie: 6350 volume (715 titluri);
 • alte domenii: 5334 volume (2760 titluri).

Fondul de carte include si peste 250 titluri de publicatii periodice (românesti si straine), provenite din abonamente sau din donatii.
Intregul fond de carte este introdus in baza de date a Bibliotecii, folosind un program conceput de specialistii IT din Universitatea noastra.
Publicatiile se regasesc la raft pe domenii, prin sistemul de cotare folosind clasificarea zecimala universala.

Accesul la Biblioteca

Accesul se face, pentru toti utilizatorii, pe baza cartii de identitate, la care se adauga, dupa caz, carnetul de student, carnetul de masterand, legitimatia de cadru didactic al Universitatii. Aceste documente trebuie prezentate ori de câte ori se solicita publicatii pentru a fi lecturate la sala.
Cititorii vor completa o cerere de lectura, care va contine numele si calitatea solicitantului, precum si cota, titlul, eventual autorul publicatiei solicitate. Se pot lua pentru studiu la sala maximum patru publicatii (la o cerere).
Aceasta cerere se completeaza la unul din cele cinci calculatoare disponibile pentru baza de date.
Pentru studiu, sala de lectura dispune de 126 locuri.
Publicatiile nu se pot scoate din sala de lectura si nu se imprumuta acasa, decât pe baza unei cereri aprobate de Presedintele Universitatii.

Drepturile si obligatiile cititorilor

Cititorii au urmatoarele drepturi:

 • sa consulte baza de date a Bibliotecii la calculatoarele existente in acest scop;
 • sa solicite orice publicatie existenta in fondul de carte al Bibliotecii;
 • sa ceara bibliotecarilor informatii despre ultimele achizitii sau recomandari in legatura cu publicatiile din anumite domenii;
 • sa semnaleze eventuala uzura fizica si/sau morala a unor publicatii;
 • sa faca propuneri pentru imbunatatirea fondului de carte;
 • sa foloseasca laptopul personal pentru redactarea proiectelor si a altor lucrari;
 • sa foloseasca aparatele de fotocopiere, numai in masura in care aceasta nu incalca Legea dreptului de autor.

Cititorii au urmatoarele obligatii:

 • sa aiba un comportament civilizat fata de personalul Bibliotecii;
 • sa pastreze linistea in sala de lectura, inclusiv prin inchiderea telefoanelor mobile
 • sa studieze cu grija publicatiile, fara a le deteriora prin sublinieri sau sustrageri de pagini;
 • sa utilizeze computerele din sala de lectura numai pentru accesarea bazei de date a Bibliotecii;
 • sa nu paraseasca sala de lectura cu publicatiile, fara incuviintarea custodelui;
 • sa declare custodelui orice publicatie introdusa din afara;
 • sa nu intre in sala de lectura cu produse alimentare.

Programul de functionare:

Biblioteca este deschisa dupa urmatorul program:
LUNI – VINERI: 9:00 - 17:00

.

Galerie foto:

 

 

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact