UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

Programul de studii universitare de licenta
DREPT IF/IFR
Practica de specialitate


     În planul de invătămant al programului de studii universitare de licență – DREPT, în anul universitar 2023-2024, pentru studentii anului II este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 60 de ore, iar pentru anul III este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 90 de ore, in perioada vacantei de vară (01.07.2024 - 15.09.2024).
     Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice, judecătoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, parchetelor, notariatelor, organizatiilor neguvernamentale, prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul juridic.
     Procesul de instruire practică se desfăşoară in conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC).
     Evaluarea cunoştinţelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenţii prezintă - pe langă adeverinţa de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică şi a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal înscrisă într-una dintre temele ce se încadrează în activitatea practică desfășurată, aceştia având îndatorirea să aprofundeze cunoştinţele practice de specialitate.
     Partenerii de practică sunt unităţi reprezentative – instituţii publice, judecătorii, tribunale, curti de apel, parchete, cabinete de avocatură, notariate, executori judecătorești, societăți comerciale și organizații neguvernamentale.
     Alegerea partenerilor de practică se realizează de fiecare student în parte pe baza „CONVENȚIEI CADRU” publicată în contul de student.
    Caietul de practică se poate procura prin comandă on-line pe site-ul https://www.ujmag.ro/drept/diverse/caiet-indrumar-pentru-studentii-care-efectueaz-practica-de-specialitate-in-institutiile-publice-sau-organizatii-neguvernamentale-ediia-a-x-a-revzut-i-adugit


Programul de studii universitare de licență
ADMINISTRATIE PUBLICA IF/IFR
Practica de specialitate


     În planul de invătămant al programului de studii universitare de licență – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ în anul universitar 2023-2024, pentru studentii anului III este prevazut un stagiu de practica de specialitate de 56 de ore.
     Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice (Primăria Municipiului Bucuresti, Primăriile Sectoarelor Municipiului Bucuresti si din localitățile de domiciliu, ministerelor și organizațiilor neguvernamentale) prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul administrativ.
Procesul de instruire practică se desfăşoară în conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC).
     Evaluarea cunoştinţelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenţii prezintă - pe langă adeverinţa de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică şi a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal înscrisă într-una dintre temele ce se încadrează în activitatea practică, aceştia abând îndatorirea să aprofundeze cunoştinţele practice de specialitate.
     Partenerii de practică sunt unități reprezentative – Primăria Municipiului București, Primăriile sectoarelor Municipiului București, Primăriile din localitățile de domiciliu, Prefecturile, Consiliile județene, Consiliile locale și organizații neguvernamentale.
     Alegerea partenerilor de practică se realizează de fiecare student în parte, pe baza „CONVENȚIEI CADRU” publicată în contul de student.
     Caietul de practică se poate procura prin comandă on-line pe site-ul https://www.ujmag.ro/drept/diverse/caiet-indrumar-pentru-studentii-care-efectueaz-practica-de-specialitate-in-institutiile-publice-sau-organizatii-neguvernamentale-ediia-a-x-a-revzut-i-adugit

 

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • FACULTATEA DREPT
  Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact