UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

Programul de studii universitare de licenta

DREPT IF/IFR

Practica

   In planul de invătămant al programului de studii universitare de licenta - Drept, in anul universitar 2018-2019, pentru studentii anului II in planul de invatamant este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 60 de ore, iar pentru anul III in planul de invatamant este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 90 de ore, in perioada vacantei de vară ( 01.07.2019 - 20.09.2019).

   Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice, judecătoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, parchetelor, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, organizatiilor neguvernamentale, prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul juridic.

   Procesul de instruire practică se desfășoară in conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC), care este adus la cunoștința studenților la inceputul fiecărui an universitar.

   Evaluarea cunoștințelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenții prezintă - pe langă adeverința de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică și a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal inscrisă intr-una dintre temele recomandate in acest scop, aceștia fiind astfel obligați să aprofundeze cunoștințele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practică reprezintă 4,5% din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii și opționale.

   Partenerii de practică au fost organizati in unități reprezentative - instituții publice, judecătorii, tribunale, curti de apel, parchete, CNCD si organizatii neguvernamentale. In scopul sporirii eficienței practicii, conducerea facultății a urmărit gruparea studenților in două categorii, in funcție de opțiunile acestora privind bazele de practică:

-- studenți care doresc să efectueze practica in mod organizat de către facultate;

-- studenți care doresc să efectueze practica pe cont propriu, la alegere.

   Alegerea partenerilor de practică se realizează printr-un mecanism propriu (incheierea de conventii), pornind de la un sistem de relații profesionale anterioare stabilite intre cadrele didactice și conducerea institutiilor mentionate, iar reușita demersurilor in această privință datorandu-se și interesului unora dintre angajatori de a cunoaște și a selecta tineri specialiști in domeniu.

 

Programul de studii universitare de licenta

ADMINISTRATIE PUBLICA IF/IFR

Practica

   In planul de invătămant al programului de studii universitare de licenta - Administratie Publică in anul universitar 2018-2019, pentru studentii anului II este prevazut un stagiu de practica de specialitate de 90 de ore in perioada vacantei de vară (01.07.2019 - 20.09.2019).

   Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice (Primăria Municipiului Bucuresti, Primăriile Sectoarelor Municipiului Bucuresti si din judetele limitrofe, ministerelor, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si organizatiilor neguvernamentale) prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul administrativ.

   Procesul de instruire practică se desfășoară in conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC), care este adus la cunoștința studenților la inceputul fiecărui an universitar.

   Evaluarea cunoștințelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenții prezintă - pe langă adeverința de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică și a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal inscrisă intr-una dintre temele recomandate in acest scop, aceștia fiind astfel obligați să aprofundeze cunoștințele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practică reprezintă 4,5% din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii și opționale.

   In scopul sporirii eficienței practicii, conducerea facultății a urmărit gruparea studenților in două categorii, in funcție de opțiunile acestora privind bazele de practică:

-- studenți care doresc să efectueze practica in mod organizat de către facultate;

-- studenți care doresc să efectueze practica pe cont propriu, la alegere.

   Alegerea partenerilor de practică se realizează printr-un mecanism propriu (incheierea de conventii), pornind de la un sistem de relații profesionale anterioare stabilite intre cadrele didactice și conducerea institutiilor mentionate, iar reușita demersurilor in această privință datorandu-se și interesului unora dintre angajatori de a cunoaște și a selecta tineri specialiști in domeniu.

 

 

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

 • FACULTATEA DREPT

  Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi

 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact