UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   
Facultatea de STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Program de studii universitare de licenta DREPT
Practica

   In planul de invătămant al programului de studii universitare de licenta - Drept, in anul universitar 2016-2017, pentru studentii anului II si III este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 15 zile (90 de ore) in perioada vacantei de vară ( 03.07.2017.- 22.09.2017)
   Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice, judecătoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, parchetelor, organizatiilor neguvernamentale, prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul juridic.
   Procesul de instruire practică se desfăşoară in conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC), care este adus la cunoştinţa studenţilor la inceputul fiecărui an universitar.
   Evaluarea cunoştinţelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenţii prezintă - pe langă adeverinţa de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică şi a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal inscrisă intr-una dintre temele recomandate in acest scop, aceştia fiind astfel obligaţi să aprofundeze cunoştinţele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practică reprezintă 4,5% din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii şi opţionale.
   Bazele de practică au fost organizate in unităţi reprezentative - instituţii publice, judecătorii, tribunale, curti de apel, parchete, organizatii neguvernamentale. In scopul sporirii eficienţei practicii, conducerea facultăţii a urmărit gruparea studenţilor in două categorii, in funcţie de opţiunile acestora privind bazele de practică:

 • studenţi care doresc să efectueze practica in mod organizat de către facultate;
 • studenţi care doresc să efectueze practica pe cont propriu, la alegere.

   Alegerea partenerilor de practică se realizează printr-un mecanism propriu (incheierea de conventii), pornind de la un sistem de relaţii profesionale anterioare stabilite intre cadrele didactice şi conducerea institutiilor mentionate, iar reuşita demersurilor in această privinţă datorandu-se şi interesului unora dintre angajatori de a cunoaşte şi a selecta tineri specialişti in domeniu.
Program de studii universitare de licenta ADMINISTRATIE PUBLICA
Practica

   In planul de invătămant al programului de studii universitare de licenta - Administratie Publică in anul universitar 2016-2017, pentru studentii anului I este prevazut un stagiu de practica de specialitate de 10 zile (60 de ore), iar pentru studentii anului II este prevăzut un stagiu de practică de specialitate de 15 zile (90 de ore) in perioada vacantei de vară ( 03.07.2017.- 22.09.2017)
   Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului institutiilor publice (Primăria Municipiului Bucuresti, Prefectura Municipiului Bucuresti, Primăriile Sectoarelor Municipiului Bucuresti si din judetele limitrofe, ministerelor si organizatiilor neguvernamentale) prin aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfăsurare si conducere a activitătilor specifice, precum si modalitătile practice de desfăsurare a activitătii de cercetare stiintifică in domeniul administrativ.
   Procesul de instruire practică se desfăşoară in conformitate cu regulamentul privind această activitate la nivelul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” (UCDC), care este adus la cunoştinţa studenţilor la inceputul fiecărui an universitar.
   Evaluarea cunoştinţelor după stagiul de practică se face prin colocviu, cu notare de la 1 la 10. La colocviul de practică, studenţii prezintă - pe langă adeverinţa de confirmare a efectuării stagiului in cadrul partenerilor de practică şi a caietului de derulare zilnică a practicii - o lucrare cu caracter personal inscrisă intr-una dintre temele recomandate in acest scop, aceştia fiind astfel obligaţi să aprofundeze cunoştinţele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practică reprezintă 4,5% din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii şi opţionale.
    In scopul sporirii eficienţei practicii, conducerea facultăţii a urmărit gruparea studenţilor in două categorii, in funcţie de opţiunile acestora privind bazele de practică:

 • studenţi care doresc să efectueze practica in mod organizat de către facultate;
 • studenţi care doresc să efectueze practica pe cont propriu, la alegere.

   Alegerea partenerilor de practică se realizează printr-un mecanism propriu (incheierea de conventii), pornind de la un sistem de relaţii profesionale anterioare stabilite intre cadrele didactice şi conducerea institutiilor mentionate, iar reuşita demersurilor in această privinţă datorandu-se şi interesului unora dintre angajatori de a cunoaşte şi a selecta tineri specialişti in domeniu.

 

 

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Rezultate concurs posturi vacante cadre didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

 • FACULTATEA DREPT

  Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi

 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact