UCDC  |  Home SJA   |  Contact       
   
Facultatea de STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE
Facultate acreditată

PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

STIINTE PENALE

 

Program Master: Stiinte Penale (acreditat ARACIS 2011)
Director: Conf.univ.dr. IOAN MOLNAR
Program înfiintat în anul 2009
Forma de învatamânt: ZI
Durata programului de studiu: 2 semestre

 

PREZENTARE

     Programul de master priveşte cu precădere discipline aplicative în vederea maximizării rezultatului didactic în direcţia însuşirii principalelor probleme de ordin juridic şi care interesează activitatea juridică. Astfel, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar, fie conţin instituţii juridice care necesită aprofundare, mai cu seamă din perspectiva specialistului practician în drept.

     Planul de învăţământ a fost elaborat după consultarea mai multor specialişti – teoreticieni şi practicieni -,precum şi a unei bibliografii bogate româneşti şi străine . El propune un pachet de discipline care au ca obiect de studiu instituţii juridice relevante în domeniul dreptului penal.
Prin conţinutul său, programul de masterat Științe Penale  se adresează tuturor categoriilor de jurişti, fiind vizaţi atât tinerii absolvenţi doritori să urmeze o carieră judiciară prin programul INM, cât şi juriştii cu o experienţă îndelungată.

     Pe plan educaţional, programul de masterat Științe Penale  acoperă un sector de pregătire greu accesibil studiilor de licenţă – prin gradul de specializare şi profunzimea abordării - slujind obiectivului de a crea o nouă generaţie de  jurişti care să poată acţiona într-o societate aflată în continuă transformare.

     De asemenea, programul masteral asigură absolvenţilor săi – prin programul anual de cercetare şi prin organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale masteranzilor -  vocaţia de a urma o formă doctorală de învăţământ, contribuind  la identificarea şi conturarea de către aceştia a viitoarei teme de cercetare.

 

Director Program Master,
Conf.univ.dr. IOAN MOLNAR

 


Masterat
STIINTE PENALE
 
 • Prezentare
 • Misiune
 • Obiective
 • Corpul profesoral
 • Oportunitati in cariera
 • Oferta de cursuri
 • Facilitati
 • Contact
 • Plan de invatamant • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-REI Home   |  Contact