UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

DREPT EUROPEAN SI INTERNATIONAL

 

Program Masterat: DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL (acreditat ARACIS 2011) 

Director: Prof.univ.dr. MĂDĂLINA TOMESCU
Forma de învățământ: IF
Durata programului de studiu: 2 semestre

 

                Programul  de studii universitare de masterat  Drept european și internațional acoperă un sector de pregătire greu accesibil studiilor de licență prin gradul de specializare și profunzimea abordării –  cunoașterea instituțiilor și structurilor europene și internaționale - slujind obiectivului de a crea o nouă generație de juriști care să poată acționa într-o societate aflată în continuă transformare.

                Programul de studii universitare de masterat Drept european și internațional privește cu precădere discipline aplicative în vederea maximizării rezultatului didactic în direcția însușirii principalelor probleme de ordin juridic și care interesează activitatea juridică. Astfel, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar, fie conțin instituții juridice care necesită aprofundare, mai cu  seamă din perspectiva specialistului practician în drept.

                Planul de învățământ a fost elaborat după consultarea mai multor specialiști – teoreticieni și practicieni, a altor planuri de învățământ de la universități din țară și străinătate similare, precum și a unei bibliografii bogate românești și străine. Acest program de studii universitare de masterat  propune un pachet de discipline care au ca obiect de studiu instituții juridice relevante în domeniul dreptului internațional și european.

                De asemenea, programul de masteratat asigură absolvenților săi – prin programul anual de cercetare și prin organizarea sesiunilor de comunicări științifice ale studenților/masteranzi - vocația de a urma o formă doctorală de învățământ, contribuind la identificarea și conturarea de către aceștia a viitoarei teme de cercetare.

                Prin conținutul său, programul de studii universitare de masterat Drept european și internațional  se adresează tuturor categoriilor de juriști, fiind vizați atât tinerii absolvenți doritori să urmeze o carieră în domeniul juridic, cât și juriștii cu o experiență îndelungată.

               

MISIUNEA PROGRAMULUI

               

Programul de studii universitare de masterat „Drept european și internațional” are ca misiune formarea unor specialiști cu o pregatire aprofundată în  științe juridice, pe domeniul dreptului european și internațional, capabili de a utiliza cunoștințe specifice și cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societății românești și ale lumii contemporane aflate în continuă evoluție.

 

                OBIECTIVE

               

- aprofundarea cunoștințelor necesare desfășurării activității, în mod direct sau indirect, în domeniul Dreptului european, precum și în cel al Dreptului internațional;

- studierea și aprofundarea unor instituții fundamentale, dar și a unor materii noi, în raport cu planul de învățământ specific studiilor de licență;

- dobândirea, de către toți participanții, indiferent de specializarea avută, a unor competențe complementare;

- analiza implicațiilor teoretice și practice ale noilor reglementări legale privind armonizarea legislației române cu cea a Uniunii Europene, precum și cu cea internațională.

 

 

 

 

Nr. crt.

CORPUL PROFESORAL

1

Prof. univ. dr.  CRISTINA BĂLĂCEANU

2

Prof. univ. dr.  CRISTIAN JURA

3

Prof. univ. dr. MĂDĂLINA TOMESCU

4

Conf. univ. dr. TITUS CORLĂȚEAN

5

Lect. univ. dr.  CĂTĂLIN CROITORU

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTERAT

Programul se finalizează prin susținerea lucrării de disertație și obținerea unei diplome de Masterat în Drept international.

 

 

Director Program Masterat,
Prof.univ.dr. MĂDĂLINA TOMESCU

 

 

 

               

 


administratie publica
Link-uri utile
 
  • Ministerul Educatiei
  • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
  • Ministerul Afacerilor Externe


  • Contact
     
  • Informatii GENERALE
  • Studenti
  • Masteranzi


  • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact