Facultatea de Stiinte Juridice si administrative
UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Programul de studii universitare de licenta 
„DREPT”

Programul de studii universitare de licenta „Drept” asigura, prin disciplinele propuse, formarea urmatoarelor competente profesionale si transversale:

 

Competente profesionale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

 

Competente transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Prin continutul disciplinelor cuprinse în planul de învatamânt, programul de studii universitare de licenta „Drept” asigura absolventilor sai competente de specialitate în concordanta cu cerintele de pe piata muncii din România si Europa si clasificarea ocupatiilor din România (cor 2015).

Ocupatii posibile conform COR: avocat 261101, judecător 261202, consilier juridic 261103, procuror 261201, magistrat asistent 261203, asistent judiciar 261205, executor judecătoresc 261901, notar 261906.
Dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private, conform competențelor asigurate prin programul de studii.

 

administratie publica

 

 

 

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • FACULTATEA DREPT
  Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact