UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Programul de studii universitare de licenta 
ADMINISTRATIE PUBLICA

 

Programul de studii universitare de licenta „Administraţie publica” asigura, prin disciplinele propuse, formarea urmatoarelor competente profesionale si transversale:

 

Competenţe profesionale:

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient

Competenţe transversale:
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si modalitatilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Prin continutul disciplinelor cuprinse în planul de învatamânt, programul de studii universitare de licenta „Administratie publica” asigura absolventilor sai competente de specialitate în concordanta cu cerintele de pe piata muncii din România si Europa si clasificarea ocupatiilor din România (cor 2015).


Ocupaţii posibile conform COR:

Consilier administratia publica - 242201; Inspector de specialitate în administrație publică – 242203, Referent de specialitate în administrația publică – 242204, Consultant în administrația publică – 242205.
Dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private, conform competențelor asigurate prin programul de studii.

 

administratie publica

 
Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • FACULTATEA DREPT
  Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact