UCDC | Home SJA  | Contact UCDC
Bine ati venit la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative!   

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Programul de studii universitare de licenta 
ADMINISTRATIE PUBLICA

 

Programul de studii universitare de licenta „Administrație publica” asigura, prin disciplinele propuse, formarea urmatoarelor competente profesionale si transversale:

 

Competențe profesionale:

C1. Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private
C2. Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative
C3. Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională
C5. Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale
C6. Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod cooperant, flexibil și eficient

Competențe transversale:
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.

Prin continutul disciplinelor cuprinse în planul de învatamânt, programul de studii universitare de licenta „Administratie publica” asigura absolventilor sai competente de specialitate în concordanta cu cerintele de pe piata muncii din România si Europa si clasificarea ocupatiilor din România (cor 2015).


Ocupații posibile conform COR:

Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Consilier administratia publica - 242201; Consilier armonizare legislativa - 261910; Consultant în administrația publică - 242205; Expert administratia publica - 242202; Expert armonizare legislativa - 261911; Inspector de specialitate în administratia publica - 242203; Manager proiect - 242101; Referent de specialitate în administratia publica - 242204; Reglementator – 242206.

 

administratie publica

 
Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

 • FACULTATEA DREPT

  Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi

 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministrul Justitiei
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Guvernul Romaniei
 • Institutul National al Magistraturii
 • Curtea Constitutionala a Romaniei
 • ARACIS
 • Portalul Instantelor de Judecata

  administratie publica
 • Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC-SJA Home   |  Contact