HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR
CONCURSURI POSTURI DIDACTICE VACANTE

 

POSTURI DIDACTICE VACANTE

 

ORDINUL MINISTRULUI EDUCATIEI NATIONALE SI AL MINISTRULUI DELEGAT CU INVATAMANTUL SUPERIOR NR.6129/dec. 2016 privind aprobarea standerdelor minimale necesare si obligatorii vezi aici

METODOLOGIA PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  SI DE CERCETARE VACANTE DIN  UNIVERSITATEA CRESTINĂ
„DIMITRIE CANTEMIR” (UCDC) (M03
) vezi aici

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
SEMESTRUL al II-lea – AN UNIVERSITAR 2017/2018

24 aprilie 2018

Data publicării anunțului privind posturile didactice vacante scoase la concurs de UCDC-M.O. nr. 346/24.04.2018, Partea a III-a

15 mai 2018

Data limită de completare a informațiilor referitoare la posturile vacante scoase la concurs pe site-ul MEN

24 aprilie 2018 – 25 iunie 2018

Perioada de înscriere la concurs

14 iunie 2018

Data limită pentru aprobarea comisiilor de concurs de către Senat

18 iunie 2018

Emiterea Deciziei Rectorului pentru comisiile de concurs
Transmiterea către M.E.N.

26 iunie - 02 iulie 2018

Publicarea pe pagina web a concursului (site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale) și pe site-ul web al Universității pentru fiecare candidat înscris următoarele: curriculum vitae, fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și listă de lucrări.

26 iunie 2018

Predarea dosarelor către Comisia tehnică

03 iulie 2018

Data limită anunțare a candidaților cu privire la îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs, ora şi locul desfăşurării probelor;
Predarea dosarelor către comisia de concurs.

11 - 12 iulie 2018

Susținerea prelegerii privind dezvoltarea carierei universitare a candidatului în fața comisiei de concurs; Susținerea probelor de concurs.

13 iulie 2018

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web a facultăților – Afișarea la avizierele facultăților.

13 - 19 iulie 2018

20 iulie 2018

Perioada de contestații.

Afișare rezultate contestații

24 - 25 iulie 2018

Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăților

27 iulie 2018

Data limită privind aprobarea rapoartelor de concurs de către Senatul Universității

30 iulie 2018

Trimiterea la MEN și CNATDCU a rapoartelor de concurs și a deciziilor de numire și acordare a titlurilor.

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE LA
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE LA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

 

Relatii la tel: 0213314640

 


 

Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact