UCDC | Home    
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

are ca obiectiv major consolidarea și dezvoltarea cercetării științifice competiționale interne și internaționale și creșterea vizibilității publicațiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaștere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicații:

    - Orizonturi ale Cunoașterii;
    - Geo-Carpathica;
   


Oferta de cercetare

CONTACT
Tel: +40 21 330.79.00/int. 113
Fax: +40 21 3308774
E-mail: cercetare [at] ucdc . ro


INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE

PROGRAMUL DE CERCETARE 2012-2013 vezi aici

RAPORT privind cercetarea stiintifica in anul universitar 2012-2013vezi aici

RAPORT privind cercetarea stiintifica in anul universitar 2011-2012 vezi aici

ORGANIZAREA CERCETĂRII DIN U.C. “D.C.” PE INSTITUTE, DOMENII/SECTOARE ȘI SUBSECTOARE/SUBSECTOARE - vezi aici

REALIZAREA TEMELOR DE CERCETARE LA 01.10.2013 vezi aici

REALIZAREA TEMELOR DE CERCETARE LA 30.09.2012 vezi aici

STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE CERCETARE LA 30 IUNIE 2013 vezi aici

STADIUL REALIZARII PROGRAMULUI DE CERCETARE 1 LA 30 SEPTEMBRIE 2012 vezi aici

REZULTATELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE anul universitar 2012-2013 vezi aici

ANALIZA ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA IN PERIOADA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2012 vezi aici

Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"