HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC


          D.P.P.D. Organizeaza cursuri pentru obtinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogica  – Nivel I si Nivel II.

INTERVIU ADMITERE
2018-2019

28.09.2018         -           10,oo-16,oo
29.09.2018         -           09,oo-12,00
Director D.P.P.D. Lect. Univ.dr. Camelia Brîncoveanu

 

 

PORTOFOLIU FINAL

 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Prezentare institutionala

Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a fost înfiintat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3995/14.06.2004 (cf. Adresa nr. 27805/15.06.2004 emisa de Directia de Educatie Continua, Formarea si Perfectionarea Personalului Didactic din Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se aproba înfiintarea de catre U.C.D.C. a D.P.P.D., începând cu anul universitar 2004).

ROLUL DEPARTAMENTULUI


Prin modul sau de organizare si functionare, DEPARTAMENTUL este o structura institutionala menita sa asigure oferte de formare, consultanta si expertiza în domeniul formarii initiale si continue a studentilor si absolventilor de învatamânt superior care opteaza pentru cariera didactica.

PROGRAMELE DE PREGATIRE sunt proiectate si implementate în virtutea a doua principii fundamentale: nevoile cursantilor si evolutiile scolii românesti care reclama formarea de cadre didactice cu o noua viziune, capabile sa se adapteze standardelor de calitate si performante europene.
Expertiza si experienta membrilor Consiliului D.P.P.D. din U.C.D.C. fac din Departament un partener activ atât pentru toate facultatile din Universitate, cât si pentru Departamente din alte institutii de învatamânt superior, respectiv pentru factorii de decizie privind politicile de dezvoltare institutionala din Romania.

MISIUNE


D.P.P.D. din U.C.D.C. are misiunea de a concepe, proiecta si desfasura activitati care sa orienteze si sa selecteze tinerii înspre cariera didactica oferindu-le programe de studii psihopedagogice performante, atât pe parcursul studiilor universitare cât si în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactica (cf. O.M. nr. 4316/3.06.2008).
De aceea, în centrul misiunii D.P.P.D. din U.C.D.C. se afla stimularea si formarea tinerilor pentru dobândirea competentelor definite de catre profilul ocupational al unui cadru didactic axat pe gândire reflexiva, dezvoltare profesionala continua, autonomie, responsabilitate, creativitate si exprimarea propriilor opinii.
Valorile care calauzesc activitatea D.P.P.D. din U.C.D.C. sunt: competenta, corectitudine, competitivitate.


OBIECTIVE:

Departamentul îsi propune ca obiective:
- Sa asigure pregatirea psihopedagogica pentu studentii din U.C.D.C., viitoare cadre didactice;
- Sa dezvolte un mediu favorabil pentru formare, prin elaborarea unor oferte de curs si seminarii flexibile, bazate pe metode si mijloace moderne;
- Sa asigure, în anul universitar 2010/2011, stagii de recuperare în regim de activitate postuniversitara pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactica, prin programe comasate, initiate si organizate periodic, pe parcursul unui semestru; acestea se vor finaliza cu examen de absolvire care va consta în elaborarea si sustinerea unui portofoliu didactic;
- Sa dezvolte cercetarea fundamentala de excelenta în domeniu formarii cadrelor didactice si în domeniile conexe; editarea unei Reviste cu continut psihopedagogic si metodic, menita sa stimuleze creativitatea în domeniul educatiei permanente a tuturor cadrelor didactice din universitate.
- Sa initieze si sa dezvolte un program de consiliere psihopedagogica si orientarea în domeniul carierei.

ATRIBUTII SI COMPETENTE


D.P.P.D. - U.C.D.C. are ca atributii principale:
a)Proiectarea, organizarea si coordonarea activitatii de formare initiala pentru cariera didactica la nivel teoretic, metodologic si practic;
b) Promovarea activitatilor de cercetare pedagogica, teoretica si aplicativa, pe baza unor proiecte proprii sau în colaborare cu alti parteneri institutionali;
c) Elaborarea de cursuri, sinteze, materiale suport, ghiduri metodologice, proiecte pedagogice, programe universitare necesare în contextul de formare initiala si continua a cadrelor didactice;
d) Dezvoltarea unui program de consiliere metodica si psihopedagogica necesara atât profesorilor pentru perfectionarea activitatii didactice cât si viitorilor profesori pentru sustinerea în cariera pentru care a optat.

DOMENIILE DE EXPERTIZA pe care D.P.P.D. din U.C.D.C. sunt: curriculum, învatare, metodologia instruirii, evaluare, tehnici moderne de comunicare, educatie interculturala, politici educationale, didactici specializate.

Taxele de scolarizare pentru programele de formare psihopedagogica din cadrul Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic pentru anul universitar 2012/2013 descarca aici

Centrul de informare si consiliere pentru profesia didactica:

ofera studentilor din U.C.D.C. si cadrelor didactice din învatamânt si altor beneficiari urmatoarele servicii:
1.Consiliere psihologica si vocationala;
2.Informare psihopedagogica
privind:
- legislatia si documentele de politica scolara;
- metodologiile în vigoare privind ocuparea posturilor didactice, definitivarea si obtinerea gradelor didactice;
- programele de formare continua si de conversie profesionala pentru personalul didactic din învatamântul preuniversitar;
- standardele profesionale pentru diferite functii didactice sau de conducere, îndrumare si control din învatamântul preuniversitar;
- procedurile de evaluare, de autorizare si de acreditare a institutiilor de învatamânt preuniversitar si superior;
- organizarea sistemelor de învatamânt în Comunitatea Europeana;
- aparitii editoriale recente.
3.Consultanta metodica privind:
- elaborarea lucrarilor metodico-stiintifice pentru gradul I; elaborarea partii metodice a disertatiilor de absolvire a studiilor universitare de master în Management educational si a studiilor postuniversitare organizate de D.P.P.D. al U.C.D.C.
- proiectarea activitatilor didactice si elaborarea de curriculum la decizia scolii de catre profesorii din scolile în care efectueaza practica pedagogica studentii U.C.D.C.
- alte probleme de interes pentru studenti, mentori sau profesori din învatamântul preuniversitar

Oferta educationala:

D.P.P.D. organizează  cursuri pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivel I -pentru studenţi U.C.D.C.
Înscrierile au loc la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, camera 69,  tel: 330.79.00, interior 175.

DPPD din UCDC organizeaza, incepand din 25 oct. 2011, cursuri postuniversitare in programul studii psihopedagogice Nivelul II.

Aceste cursuri se adreseaza absolventilor cu studii universitare de licenta(3 ani), care au urmat Nivelul I si sunt inscrisi la master.

Cercetare stiintifica si dezvoltare profesionala

Art.32-(1) D.P.P.D. desfasoara activitati de cercetare stiintifica proprie precum si în colaborare cu celelalte structuri de cercetare din cadrul U.C.D.C., din cadrul Institutului de stiinte ale Educatiei si ale facultatilor de profil din alte institutii de învatamânt superior. Cercetarea stiintifica vizeaza:
a) realizarea de studii fundamentale si de cercetari-actiune privind formarea initiala si continua a personalului didactic, politicile educationale în domeniul dezvoltarii curriculare, strategiilor de instruire, evaluare si de valorificare a potentialului tehnologiilor moderne de învatare si comunicare în procesul de învatamânt;
b) elaborarea de proiecte de documente curriculare, metodologii, studii de specialitate, suporturi de curs si softuri educationale în vederea cresterii eficientei învatamântului românesc în acord cu tendintele actuale pe plan european si international;
c) efectuarea de studii de expertiza si consultare, pe baza de investigatii concrete si analize de nevoi, pentru MECI, pentru organismele de conducere si administrare a învatamântului pe plan local si regional (inspectorate scolare, conduceri de scoli, casele corpului didactic, centrele de asistenta psihopedagogica si altele);
d) prestarea unor servicii de consultanta psihologica si pedagogica, de orientare în cariera pentru persoane fizice sau pentru institutii si agenti economici.
(2) D.P.P.D. organizeaza periodic manifestari stiintifice de nivel local sau national si se implica în organizarea de manifestari stiintifice de nivel national si international în parteneriat cu alte facultati ale U.C.D.C., cu alte D.P.P.D., universitati, Inspectorate Scolare Judetene, Case ale Corpului Didactic sau unitati de practica pedagogica.
(3) Programele de cercetare ale D.P.P.D. se deruleaza sub forma proiectelor obtinute prin competitie organizata de Consiliul National al Cercetarii stiintifice din Învatamântul Superior, sub forma contractelor de cercetare încheiate cu beneficiarii si a temelor de cercetare prevazute în planul propriu de cercetare stiintifica si finantate din surse proprii.
(4) Personalul didactic al D.P.P.D. încurajeaza implicarea studentilor si a personalului didactic din învatamântul preuniversitar în cercetari stiintifice aplicative, participa la dezbateri si la manifestari stiintifice interne si internationale, la stagii de formare profesionala, la scoli de vara si se preocupa de publicarea rezultatelor cercetarilor efectuate.

Director: Conf. univ. dr. Mihaela Daniela Cirstea

CONTACT
Email:
dppd@ucdc.ro
Tel.
021 330 7900 / int. 163

 

 

  

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact