| Home | Contact |
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"! English Language  Limba Romana

Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR

DOTARE

Avand in vedere faptul ca gestiunea financiara in cadrul universitatii este descentralizata, facultatile din provincie beneficiaza de autonomie financiara cu exceptia Facultatii de Management Turistic si Comercial Constanta, avand venituri si bugete proprii, investitiile in baza materiala sunt realizate in Bucuresti din aceeasi sursa, iar in provincie din sursele fiecarei facultati. Unele investitii au fost realizate din fondul central al universitatii.
Investitiile au fost orientate in special spre construirea si amenajarea de sedii proprii de invatamant si administrative, dotari cu mobilier, fondul de carti, calculatoare, laboratoare de specialitate, tipografie etc.
Suma totala a investitiilor a depasit procentul de 25% din venituri prevazut de legislatia in vigoare.

Ucdc Brasov Ucdc Constanta
Ucdc Cluj - Economice Ucdc Cluj - Drept
Ucdc Cluj - Sibiu Ucdc Cluj - Sibiu
Ucdc Cluj - Timisoara  

Spatiile pentru activitati didactice

Universitatea dispune de mai multe cladiri constructie proprie sau amenajate. Cea mai mare constructie se afla in Bucuresti, si anume un campus universitar propriu.

 

Ucdc Bucuresti Ucdc Bucuresti


Toate spatiile in care isi desfasoara universitatea activitatea de invatamant, inclusiv laboratoare, biblioteci, decanate, rectorat si administratie sunt corespunzatoare din punct de vedere al marimii si dotarii.

Dotarea spatiilor de invatamant

Dotarea spatiilor existente cu mobilier si mijloace fixe specifice destinatiei laboratoarelor s-a realizat din fondurile proprii si acopera necesitatile actuale de invatamant superior din punct de vedere la marimii si dotarii.

Calitatea spatiilor de invatamant

Toate spatiile in care se desfasoara activitatea de invatamant, inclusiv laboratoare, biblioteci, decanate, rectorat si administratie sunt corespunzatoare din punct de vedere al marimii si dotarii.

Dotarea laboratoarelor

Campusul din Bucuresti dispune de un numar de 9 laboratoare dotate cu calculatoare si echipamente multimedia moderne astfel:

  • Laboratoarele de informatica dispun de un numar de 76 de calculatoare performante (echipate cu sisteme de operare si soft educational licentiat, conectate la reteaua locala de calculatoare din universitate dar si cu acces la internet necesar atat pentru buna desfasurare a cursurilor cat si pentru studiu individual), videoproiectoare portabile, table magnetice.
  • Laboratorul de Limbi si Literaturi Straine  dispune de un numar de 19 calculatoare performante (echipate cu sisteme de operare si soft educational licentiat, conectate la reteaua locala de calculatoare din universitate dar si cu acces la internet necesar atat pentru buna desfasurare a cursurilor cat si pentru studiu individual), videoproiector portabil, tabla magnetica.
  • Laboratorul Multimedia dispune de 9 calculatoare performante (echipate cu sisteme de operare si soft educational licentiat, conectate la reteaua locala de calculatoare din universitate dar si cu acces la internet necesar atat pentru buna desfasurare a cursurilor cat si pentru studiu individual), videoproiector portabil, tabla magnetic, cd player.
  • Sala de Studiu pentru Cadre didactice dispune de 14 calculatoare performante (echipate cu sisteme de operare si soft licentiat, conectate la reteaua locala de calculatoare din universitate dar si cu acces la internet).
  • La intrarile D1 si D2 sunt disponibile 4 calculatoare conectate la internet la care au acces studentii din cadrul UCDC Bucuresti in afara orelor de curs sau lectura.

Laboratorul de criminalistica din Bucuresti este utilat cu aparate si materiale ce asigura buna desfasurare a orelor de seminar si sunt dotate cu: videocamera Panasonic, ecran de proiectie, aparate de fotografiat moderne, aparatura de developare, trusa de criminalistica, 1 microscop, 1 computer, 2 videoproiectoare.
Laboratorul de Stiinte Politice si Comunicare are in dotare: 2 computere; 1 televizor color; 1 video player.

 
 
 
 
 
 

Dotarea bibliotecilor

 Universitatea dispune la fiecare facultate din centrele universitare din tara (Cluj-Napoca, Sibiu, Timisoara, Constanta si Brasov) de biblioteci si sali de lectura. Centrul universitar Bucuresti dispune de o biblioteca si o sala de lectura ce deserveste toate facultatile din acest centru. Intrucat cursurile pentru toate disciplinele sunt tiparite in mii de volume, fondul de cursuri universitare se ridica la zeci de mii de volume. Numai in depozitul de carte din Bucuresti al universitatii in anul 2011 sunt inregistrate  peste 1000 titluri de cursuri pentru studenti. Bibliotecile sunt dotate cu lucrari de specialitate in domeniile: juridic, economic, filosofic, istoric, geografic, politologic, limbi straine, etc, insumand circa 55.000 de volume in Bucuresti.

Dotarea tehnica a secretariatelor

Secretariatele facultatilor dispun de calculatoare performante ce asigura accesul la Sistemul informatic integrat de evidenta a studentilor si masteranzilor din cadrul UCDC care este compus din aplicatii de tip client server, aplicatii ce permit gestionarea centralizata a datelor de scolarizare, personale, dar si a celor financiare.
Secretariatele universitatii dispun de calculatoare moderne ce asigura tinerea unei evidente stricte in ceea ce priveste intocmirea foilor matricole, prezentei, notelor la seminarii si la examene de an.

 

Situatia salilor de studiu - vezi aici
Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact