HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'' , cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania. 

DEPARTAMENT D.P.P.D.

 

Despre departament | Conducere | Atributii si competente | Misiune si obiective | Domeniile de expertiza | Regulament | Cercetare si dezvoltare | Programe de studii | Conturi studenti | Contact |

 

DOMENIILE DE EXPERTIZA

DOMENIILE DE EXPERTIZA - pe care D.P.P.D. din U.C.D.C. sunt: curriculum, învatare, metodologia instruirii, evaluare, tehnici moderne de comunicare, educatie interculturala, politici educationale, didactici specializate.
Centrul de informare si consiliere pentru profesia didactica:
ofera studentilor din U.C.D.C. si cadrelor didactice din învatamânt si altor beneficiari urmatoarele servicii:
1.Consiliere psihologica si vocationala;
2.Informare psihopedagogica privind:

  • legislatia si documentele de politica scolara;
  • metodologiile în vigoare privind ocuparea posturilor didactice, definitivarea si obtinerea gradelor didactice;
  • programele de formare continua si de conversie profesionala pentru personalul didactic din învatamântul preuniversitar;
  • standardele profesionale pentru diferite functii didactice sau de conducere, îndrumare si control din învatamântul preuniversitar;
  • procedurile de evaluare, de autorizare si de acreditare a institutiilor de învatamânt preuniversitar si superior;
  • organizarea sistemelor de învatamânt în Comunitatea Europeana;
  • aparitii editoriale recente.

3.Consultanta metodica privind:

elaborarea lucrarilor metodico-stiintifice pentru gradul I; elaborarea partii metodice a disertatiilor de absolvire a studiilor universitare de master în Management educational si a studiilor postuniversitare organizate de D.P.P.D. al U.C.D.C. - proiectarea activitatilor didactice si elaborarea de curriculum la decizia scolii de catre profesorii din scolile în care efectueaza practica pedagogica studentii U.C.D.C.

  • alte probleme de interes pentru studenti, mentori sau profesori din învatamântul preuniversitar

 

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact