HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'' , cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

Despre departament | Conducere | Atributii si competente | Misiune si obiective | Domeniile de expertiza | Regulament | Cercetare si dezvoltare | Programe de studii | Conturi studenti | Contact | 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

D.P.P.D. Organizeaza cursuri pentru obtinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogica – Nivel I si Nivel II.

 

INFORMATII ADMITERE
Sem. II, 2018-2019
CALENDAR ADMITERE
 Modulul psihopedagogic Nivelul I
Inscriere:
19.11.2018 – 14.02.2019;
Taxa de inscriere este de 100 lei.

Proba de interviu pentru admitere la D.P.P.D., Niv. I va avea loc in zilele de 15-16.02.2019 si consta in motivarea alegerii profesiei didactice.
Afisarea rezultatelor: 16.02.2019
Pentru a fi inmatriculati, candidatii declarati admisi vor achita taxa de scolarizare integral sau partial (minimum 50% din taxa de scolarizare pana la data de 28.02.2019).
Taxa scolarizare: 300 euro.

INFORMATII ADMITERE
Sem. II, 2018-2019
CALENDAR ADMITERE
 Modulul psihopedagogic Nivelul II
   Inscriere:
19.11.2018 – 14.02.2019;
Taxa de inscriere este de 100 lei.

Proba de interviu pentru admitere la D.P.P.D., Niv. II va avea loc in zilele de 15-16.02.2019 si consta in motivarea alegerii profesiei didactice.
Afisarea rezultatelor: 16.02.2019

Pentru a fi inmatriculati, candidatii declarati admisi vor achita taxa de scolarizare integral sau partial (minimum 50% din taxa de scolarizare pana la data de 28.02.2019).
Taxa scolarizare: 300 euro.

Acte necesare la inscriere:

 • Cerere tip  si anexe (de la secretariatul departamentului);
 • Diploma de bacalaureat (original si copie xerox);
 • Diploma de licenta ( original si copie xerox);
 • Supliment la diploma de licenta (original si copie xerox);
 • Atestat de recunoastere a studiilor – CNRED (original si copie xerox);
 •  Certificat de competenta lingvistica (original si copie xerox);
 •  Certificat de nastere (original si copie xerox);
 •  Certificat de casatorie (original si copie xerox dacă este cazul);
 •  Carte de identitate (original si copie xerox);
 •  Adeverinta medicala;
 •  2 fotografii tip buletin;
 •  Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere (original);
 •  Dosar plic (carton).
 • In plus pentru Modulul psihopedagogic Nivelul II
   • Diploma de master;
   • Supliment la diploma de master;
   • Adeverinţă/cerificat absolvire Nivelul I;

Prezentare institutionala


Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" a fost înfiintat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3995/14.06.2004 (cf. Adresa nr. 27805/15.06.2004 emisa de Directia de Educatie Continua, Formarea si Perfectionarea Personalului Didactic din Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se aproba înfiintarea de catre U.C.D.C. a D.P.P.D., începând cu anul universitar 2004).

 

Rolul departamentului D.P.P.D.


Prin modul sau de organizare si functionare, DEPARTAMENTUL este o structura institutionala menita sa asigure oferte de formare, consultanta si expertiza în domeniul formarii initiale si continue a studentilor si absolventilor de învatamânt superior care opteaza pentru cariera didactica. PROGRAMELE DE PREGATIRE sunt proiectate si implementate în virtutea a doua principii fundamentale: nevoile cursantilor si evolutiile scolii românesti care reclama formarea de cadre didactice cu o noua viziune, capabile sa se adapteze standardelor de calitate si performante europene. Expertiza si experienta membrilor Consiliului D.P.P.D. din U.C.D.C. fac din Departament un partener activ atât pentru toate facultatile din Universitate, cât si pentru Departamente din alte institutii de învatamânt superior, respectiv pentru factorii de decizie privind politicile de dezvoltare institutionala din Romania.

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact