| Home | Contact |
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"! English Language  Limba Romana

Domeniile de studii universitare de licenţă şi programele de studiu la forma de învăţământ FR acreditate conform H.G. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 (Monitorul Oficial nr. 554 bis din 27 iulie 2015)

 

Nr.
Crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studiu

Număr de credite

1.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Bucureşti

Drept

Drept

240

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

180

2.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial  din Bucureşti

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

3.

Facultatea de Istorie din Bucureşti

Istorie

Istorie

180

4.

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Bucureşti

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

180

5.

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Bucureşti

Finanţe

Finanţe şi bănci

180

6.

Facultatea de Ştiinţe Politice din Bucureşti

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

180

7.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Drept

Drept

240

8.

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

9.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial  din Timişoara

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

10.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial  din Constanţa

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

11.

Facultatea Științe Economice din Braşov

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

180

Finanţe

Finanţe şi bănci

180

 

Domeniile şi programele de studii  universitare de master IFR din UCDC


Nr.
crt.

Facultatea

Programul de studiu

Număr de credite

1.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial  din Bucureşti

Managementul afacerilor în comerț

120

2.

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Bucureşti

Management financiar- bancar

120

3.

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Bucureşti

Managementul afacerilor internaţionale

120

 Despre departament | Cadru juridic | Misiune si obiective | Regulamente | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studiu | Platforma IFR | Ghid de norme etice |
Conturi studenti | Contact 


 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact