| Home | Contact |
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"! English Language  Limba Romana

Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR

DEPARTAMENT ID/IFR

Despre departament | Cadru juridic | Misiune si obiective | Regulamente | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studiu | Platforma IFR | Ghid de norme etice |
Conturi studenti | Contact

Misiune si obiective

Misiunea Departamentului ID/IFR este de a asigura si dezvolta resursele si instrumentele necesare derularii proceselor de educatie si de cercetare stiintifica la standarde de calitate, necesare formarii de specialisti, cu o complexa pregatire teoretica si aplicativa, capabili sa se integreze rapid si eficient pe piata muncii in domeniul absolvit.
Invatamântul cu Frecventa Redusa (IFR) este o forma flexibila de invatamânt superior care ofera studentilor posibilitatea de a-si administra propriul proces de invatare intr-un program comasat.

Valorile promovate de catre Departamentul ID/IFR sunt cuprinse in urmatoarele categorii:

 1. competenta profesionala;
 2. integritatea morala;
 3. cultura si spiritul comunitatii universitare;
 4. formele respectului (fata de munca si valori, fata de persoane si comunitate);
 5. creativitate, dinamism si personalitate;
 6. armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
 7. deschiderea catre universitatile pietei locale, nationale si internationale;
 8. alinierea prin asimilare a tendintelor caracteristice invatamântului si cercetarii stiintifice din aria euroatlantica.

Obiectivele strategice ale Departamentului ID/IFR vizeaza in principal:

 1. Dezvoltarea unor programe de studii universitare integrate, moderne, adaptate permanent la exigentele pietei muncii in contextul societatii bazate pe cunoastere;
 2. Organizarea procesului educational ca sistem centrat pe rezultatele invatarii, care asigura simultan pregatirea in domeniile economic si administrativ si formarea de comportamente etice si in egala masura ca sistem deschis spre cooperarea internationala cu entitati structural-organizatorice similare din spatiul european;
 3. Implementarea Sistemului de Management al Calitatii si promovarea unei culturi "pro-calitate";
 4. Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare;
 5. Asigurarea unui mediu adecvat de studiu individual - dezbateri-evaluare;
 6. Dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si integrarea acesteia cu activitatea didactica, in vederea cresterii performantelor in domeniul de activitate;
 7. Alinierea la standardele ocupationale si profesionale de specialitate existente la nivel european si international.

Principalele responsabilitati ale Departamentului ID/IFR sunt:

 1. urmareste ca facultatea organizatoare sa asigure accesul tuturor studentilor inscrisi intr-un program de studiu prin IFR la toate serviciile de suport: asistenta la inscriere, consiliere profesionala, asistenta educationala, distribuirea resurselor de invatamânt, acces la mijloace de comunicatie, examinare corecta si asigurarea inregistrarilor privind rezultatele obtinute, Mentionam ca Departamentul se implica in toate aceste activitati, iar in cazul in care exista candidati sau studenti care apeleaza direct la acesta ofera operativ informatiile si datele socilitate;
 2. impreuna cu facultatea organizatoare asigura un sistem adecvat de rezolvare operativa a sesizarilor si solicitarilor studentilor inscrisi la IFR;
 3. impreuna cu facultatea organizatoare asigura informarea adecvata si corecta a studentilor privind programele de studiu oferite, taxele de studiu si costurile suplimentare, tehnologiile educationale si de comunicare utilizate, procedurile de examinare;
 4. asigura derularea de catre facultatea organizatoare, in conditii legale, a contractelor de parteneriat privind: desfasurarea procesului educational IFR, elaborarea de resurse de invatamânt specifice, utilizarea acestora si tehnologii de comunicare;
 5. avizeaza planurile de invatamânt pentru specializarile IFR organizate in Universitate si le inainteaza spre aprobare Senatului Universitatii;
 6. urmareste intocmirea corecta de catre facultati a statelor de functii adecvate programelor de studii – IFR aprobate de Senatul Universitatii si transmiterea acestora in timp util la Departament;
 7. urmareste legalitatea normarii corespunzatoare a activitatilor prestate si confirma activitatile didactice desfasurate in cadrul programelor de studii universitare de licenta – IFR.

Principalele atributii ale Departamentului ID/IFR vizeaza urmatoarele obiective:

 1. dezvolta si promoveaza o strategie coerenta privind:
 2. producerea de resurse de invatamânt si asigurarea dreptului de autor;
 3. utilizarea tehnologiilor informationale si accesul la acestea;
 4. utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, in parteneriat;
 5. distribuirea materialelor didactice;
 6. producerea si utilizarea materialelor si mijloacelor multimedia;
 7. asigura ca bazele de date privind toate activitatile studentilor sunt confidentiale, permanent actualizate, stocate in conditii de siguranta, garantate si protejate impotriva actelor de vandalism, furtului sau modificarilor neautorizate;
 8. asigura un program de management al calitatii pentru mentinerea obiectivelor programului IFR la cerintele criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS, Departamentul ID/IFR mentine o legatura permanenta cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu ARACIS, in special, modelându-si activitatea in concoprdanta cu prevederile legislatiei in vigoare, a metodologiilor in domeniu, dar si cu alte institutii de profil;
 9. producerea de resurse de invatamânt specifice, utilizarea resurselor de invatamânt si tehnologii de comunicatie etc;
 10. asigura calitatea procesului de invatamânt si de cercetare stiintifica derulat in cadrul programelor de studii universitare de licenta - IFR;
 11. actualizeaza Regulamentul privind Organizarea si Functionarea Departamentului si il inainteaza spre analiza si aprobare Senatului Universitatii;
 12. actualizeaza contractul anual de studii/scolarizare si il inainteaza spre analiza si aprobare Senatului Universitatii;
 13. elaboreaza raportul anual cu privire la asigurarea calitatii procesului de invatamânt si cercetare stiintifica a programelor de studii universitare de licenta/specializarilor IFR si planul anual de calitate


 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact