HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

 

DEPARTAMENT ID/IFR

Conducere si administratie

 

Despre departament | Cadrul juridic | Plan strategic Departament ID/IFR 2021-2025 | Misiune si obiective | Plan operational Departament ID/IFR 2021-2022 | Regulament | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studii | Platforma IFR | Ghid de norme etice | Ghidul studentului IFR | Conturi studenti | Contact

 

Personalul propriu incadrat in posturile din organigrama corespunde din punct de vedere al calificarii profesionale conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.
Departamentul ID/IFR are un Regulament de functionare propriu aprobat de Senatul Universitar, care respecta reglementarile legale in vigoare si care este publicat pe site-ul universitatii.
Managementul Departamentului pentru Invatamânt la Distanta si Invatamânt cu Frecventa Redusa este asigurat de Consiliul Departamentului pentru Invatamânt la Distanta si Invatamânt cu Frecventa Redusa, având urmatoarea componenta, in anul universitar 2021-2022:


Funcția

Responsabili

Director ID/IFR

Conf. univ. dr. Andreea-Mihaela Băltărețu

Director adjunct al Departamentului ID/IFR

Conf.univ.dr. Miranda Vlad (Cluj)

Responsabil calitate ID/IFR

Conf.univ. dr. Camil Tanasescu

Responsabil logistică

Conf.univ. dr. Emilia Pascu

Secretar Departament ID/IFR

Conf. univ.dr. Oana Milea

Șef serviciu IT/IFR

Victor-Ovidiu Capriceru

Responsabil activitatea financiar-contabilă

Mihaela Hanganu

Presedintele Departamentului ID/IFR are responsabilitati manageriale asupra procesului IFR desfasurat in cadrul programelor de studii IFR. Prin urmare acesta isi desfasoara activitatea in strânsa legatura cu responsabilul IFR de la nivelul fiecarei facultati si cu echipa acestuia.
Astfel pentru buna desfasurare a invatamântului cu frecventa redusa, UCDC, asigura un personal administrativ dimensionat corespunzator, ce isi desfasoara activitatea pe doua paliere:

 1. in cadrul Departamentului ID/IFR: pentru organizare conceptual-strategica a sprijinului administrativ; pentru managementul programelor in tehnologia IFR; relatii cu studentii; primovarea programelor; asigurarea infrastructurii si logisticii specifice, etc.;
 2. in cadrul secretariatelor facutatilor de care apartin programele de studii IFR, pentru gestionarea actelor de studii, a situatiilor scolare, relatii cu studentii etc.

La nivelul facultatilor care sustin studii universitare de licenta si master prin invatamântul cu Frecventa Redusa din cadrul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, echipa manageriala este prezentata in tabelul urmator:

Responsabilii  facultăţilor organizatoare  de  programe de  studii universitare in sistem IFR
in anul universitar 2021-2022

Nr. crt.

Facultatea  şi localitatea

Responsabili

1. 

Ştiinţe Juridice şi Administrative - Bucureşti

Lect. univ. dr. Alice Zdanovschi
(pna la data de 2.02.2021)
Conf. univ. dr. Camil Tanasescu
(de la data de 2.02.2021)

2. 

Management Turistic şi Comercial - Bucureşti

Conf. univ. dr. Andreea-Mihaela Băltărețu

3.

Economie si Administrarea Afacerilor - Bucureşti

Lect. univ. dr. Sorin Radu
(de la data de 30.09.2020)

4. 

Ştiinţe Economice - Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Miranda Vlad

5. 

Drept - Cluj-Napoca

Asist. univ. dr. Mihai Ucu Faur
(de la data de 4.06.2021)

Responsabilitatile echipei manageriale si administrative a programului de studiu universitare de licenta in sistem IFR sunt:

 • organizeaza un grup de lucru format din personal pregatit in domeniul IFR;
 • asigura respectarea tuturor cerintelor academice impuse de reglementarile in vigoare privind programele de studiu, curricula, programele analitice si ghidurile de studii pentru specializarile pe care le conduc;
 • asigura satisfacerea cerintelor impuse de normele de acreditare a specializarilor prin folosirea de cadre didactice cu grade si calificari academice corespunzatoare;
 • organizeaza un centru de productie a materialelor IFR ;
 • asigura conditiile pentru indeplinirea legalitatii privind calitatea profesionala a materialelor si a celor privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala;
 • asigura evidenta informatizata a materialelor de distributie;
 • produce si valorifica cursuri in tehnologia IFR si/sau materiale multimedia cu scop educational;
 • coordoneaza elaborarea unor cursuri in tehnologia ID ;
 • coordoneaza programe IFR proprii;
 • organizeaza centre IFR de suport pentru diverse programe IFR ;
 • propun conditii de admitere si organizarea admiterii studentilor la IFR in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • intocmesc planurile de invatamânt si le propun spre validare, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Evidenta studentilor, gestionarea actelor de studii (cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome, suplimente de diploma etc.) si a situatiei scolare se realizeaza la nivelul secretariatelor facultatilor organizatoare de programe de studii universitare de licenta - IFR.

Lista secretariatelor facultăţilor organizatoare de programe de studii IFR in anul universitar 2021-2022

Nr. crt.

Nume prenume Secretara

Facultatea

1

Stroe Teodora

Ştiinţe Juridice şi Administrative - Bucureşti

Popescu Marilena

Management Turistic şi Comercial - Bucureşti

Zaharescu Rodica

Economie si Administrarea Afacerilor - Bucuresti

Mircea Monica

Ştiinţe Economice - Cluj-Napoca

Matei Iulia

Drept - Cluj-Napoca

 

Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact