| Home | Contact |
Bine ati venit la Universitatea Crestina "DIMITRIE CANTEMIR"! English Language  Limba Romana

DEPARTAMENT ID/IFR

Despre departament | Cadrul juridic | Plan strategic Departament ID/IFR 2017-2021 | Misiune si obiective | Plan operational Departament ID/IFR 2016/2017 | Regulament | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studii | Platforma IFR | Ghid de norme etice | Conturi studenti | Contact

Cadrul juridic de organizare si functionare a Departamentului IFR

Initierea, dezvoltarea si managementul programelor de studii ID/IFR sunt asigurate de catre Departamentul ID/IFR al Universitatii, subordonat Senatului Universitatii, împreuna cu conducerile facultatilor.
Departamentul ID/IFR  a fost organizat si functioneaza în baza unui Regulament de Organizare si Functionare propriu aprobat de Senatul Universitar, care respecta legislatia în vigoare si  este publicat pe site-ul universitatii
Organizarea, dezvoltarea si managementul programelor de studii Invatamant cu Frecventa Redusa (IFR) se desfasoara în cadrul facultatilor organizatoare de programe de studii universitare de licenta si master, sub coordonarea Departamentului pentru Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa (ID/IFR).
Conform Organigramei Departamentului ID/IFR din cadrul UCDC în intreaga sa activitate, acesta colaboreaza cu facultatile, respectiv programele de studiu IFR si celelalte departamente din cadrul institutiei. 

 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact